SAAMHORIGHEID

In de geïndividualiseerde maatschappij is saamhorigheid ver te zoeken. Er valt ook niet echt meer te spreken over een samen-leving. Mensen zijn vooral met zichzelf bezig en kijken niet meer naar elkaar om.

Een samenleving waarin iedereen met zichzelf bezig is en waar geen gemeenschappelijk doel meer is, zal als los zand uit elkaar vallen. Het zorgt voor vieze openbare ruimtes en eenzaamheid onder veel mensen. Het geeft ook een enorme leegte in de levens van mensen. Wat De Roze Leeuw betreft gaat het algemeen belang boven het eigenbelang, uiteraard met ruimte voor het individu. Het is goed om elkaar te helpen waar nodig en het is fijn als je op anderen kunt terugvallen. Daarnaast geloven wij dat integratie en acceptatie veel eerder bereikt worden wanneer je het beste van jezelf laat zien. Daarom geven wij graag het goede voorbeeld!

De Roze Leeuw organiseert acties om mensen die het nodig hebben te helpen en tegelijk de saamhorigheid in onze eigen groep te vergroten. Te denken valt aan het helpen van dak- en thuislozen, helpen in de voedselbank, het bezoeken van eenzame ouderen of het schoonmaken van parken.