ONDERWIJS

In het onderwijs is veel aandacht voor genderideologie. Zelfs in groep 3 worden kinderen al “bewust” gemaakt van verschillende genders en seksuele oriëntaties.

nder aanvoering van het COC worden op scholen lespakketten geïntroduceerd waarin jonge kinderen uitgebreide seksuele voorlichting krijgen. Dit gaat niet enkel meer over voorplanting, maar ook over genderexpressie, genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Er wordt geleerd dat je de ene dag een jongetje kunt zijn en de andere dag een meisje. Erg verwarrend voor kinderen, waarbij we de gevolgen op de lange termijn niet kunnen overzien en dat allemaal in onze (homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen) naam!

Ook de academische vrijheid staat onder druk. Onwelgevallige meningen worden ‘gecanceld’ onder het mom van diversiteit en inclusie. Diversiteit op basis van uiterlijke kenmerken, niet op basis van meningen en ideeën.

Dit alles gebeurt in naam van onder andere homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. De Roze Leeuw is hier echter op tegen, aangezien dit zorgt voor minder acceptatie en begrip. Wij zijn tegen seksuele voorlichting op basisscholen en vóór academische vrijheid!