Over Ons

In 2017 deed Lennard van Mil veel stof doen opwaaien, toen hij door GeenStijl werd gevolgd tijdens de Rotterdam Pride. Ondanks de weerstand, groeide ook de sympathie voor de vernieuwende ideeën.

Daarop werd besloten een officiële stichting op te richten en meerdere mediaoptredens volgden. Nu is Stichting De Roze Leeuw uitgegroeid tot hét alternatief voor mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de traditionele belangenorganisaties, politieke partijen en media.

Wij bestaan uit enthousiaste, gedreven mensen die naast hun fulltime baan en/of studie de kracht en energie hebben om zich in te zetten voor het algemeen belang. Wij geloven in eigenaar-, in plaats van slachtofferschap. Geen ‘vic-tim’, maar een ‘vic-tor’ mentaliteit. Wij zijn realistisch roze! 

Ons Team

Stichting De Roze Leeuw bestaat uit een strijdbaar bestuur met daarnaast een grote groep vrijwilligers. Hieronder een kort overzicht. Voor meer informatie over waar de stichting voor staat, klik hier.

Het bestuur van De Roze Leeuw

Wij willen een vrij en veilig Nederland, waarin mensen in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn en waarin de Vrijheid van Meningsuiting wordt gewaarborgd. Voor ons, een groep van vrijdenkende ‘holebi’s’ (homoseksuelen, biseksuelen en lesbiennes), houdt dit concreet in dat wij ons in vrijheid en veiligheid door de publieke ruimte willen kunnen bewegen en dat wij niet fysiek geïntimideerd wensen te worden omwille van onze seksuele geaardheid, onze mening of anderszins.

wordt doorbroken. Met de regenbooglobby bedoelen wij de bestaande ‘lhbti’-belangenorganisaties. Door haar manier van handelen, gebrek aan visie en de standpunten die zij inneemt, zijn wij van mening dat wij door deze lobby niet goed worden bediend en constateren wij dat er een groeiende groep ‘holebi’s’ is die zich niet vertegenwoordigd voelt. Om die reden bouwen wij een alternatieve belangenorganisatie op, zodat politieke partijen, bestuurders en beleidsmakers niet langer een eenzijdig geluid ter ore krijgen en er een vrijdenkersruimte ontstaat voor gelijkgestemden.

Wij willen vooral een inhoudelijk alternatief bieden, om zo het publieke debat op dit thema te beïnvloeden.

Wij voorzien dat, als de huidige koers van toenemende immigratie en een gebrekkige integratie wordt doorgezet, wij in onze manier van leven worden bedreigd. Dit probleem wordt echter door een verstikkende politieke correctheid niet aangepakt. Ook de ‘regenbooglobby’ ontkent dit probleem en verlegt de aandacht op zaken die er voor ons helemaal niet toe doen, zoals identiteits- en symboolpolitiek. Dit zorgt eerder voor een vervreemding van de maatschappij, dan dat het in ons voordeel werkt. Onze maatschappelijke positie verslechtert dus eerder dan dat deze verbetert.

Om die reden willen wij een open debat over de gevolgen van massa-immigratie op onze manier van leven en willen wij tegelijk eigenaar- in plaats van slachtofferschap aanmoedigen. Bij vrijheid komt namelijk verantwoordelijkheid kijken en acceptatie komt van twee kanten. Wij zullen dus pleiten voor zaken als zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfverdediging. Wij geloven in eigen kracht en willen niet steunen op de overheid.

Tot slot voorspellen wij dat, als het huidige politieke klimaat niet verandert, wij alleen maar relevanter zullen worden en dus zullen groeien. Wij bouwen een beweging voor de lange termijn.

Wat Wij Doen

Wij zijn een alternatieve beweging, om te laten zien dat er ook een ander geluid is. En om een platform te bieden aan gelijkgestemden. Hiervoor organiseert stichting De Roze Leeuw evenementen zoals netwerkborrels, lezingen en discussies. Wij faciliteren ook een tweetal sportprogramma’s, nl: Krav Maga en Boxen. Daarnaast zijn wij ook voornmenens om een programma op te zetten voor roze ouderen in eenzaamheid d.m.v. een buddy systeem. De Roze Leeuw vertegenwoordigd de stem van de ”gewone” homoseksuele man, lesbische vrouw en biseksuele man of vrouw. Wij vertegenwoordigen de man of vrouw die niet continu bezig is met zijn seksuele voorkeur.

Wie Zijn Wij

In 2017 deed Lennard van Mil veel stof doen opwaaien, toen hij door GeenStijl werd gevolgd tijdens de Rotterdam Pride. Ondanks de weerstand, groeide ook de sympathie voor de vernieuwende ideeën.

Daarop werd besloten een officiële stichting op te richten en meerdere mediaoptredens volgden. Nu is Stichting De Roze Leeuw uitgegroeid tot hét alternatief voor mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de traditionele belangenorganisaties, politieke partijen en media.

Wij bestaan uit enthousiaste, gedreven mensen die naast hun fulltime baan en/of studie de kracht en energie hebben om zich in te zetten voor het algemeen belang. Wij geloven in eigenaar-, in plaats van slachtofferschap. Geen ‘vic-tim’, maar een ‘vic-tor’ mentaliteit. Wij zijn realistisch roze! 

Het Bestuur

Het Team

Onze Missie

Wij willen een vrij en veilig Nederland, waarin mensen in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn en waarin de Vrijheid van Meningsuiting wordt gewaarborgd. Voor ons, een groep van vrijdenkende ‘holebi’s’ (homoseksuelen, biseksuelen en lesbiennes), houdt dit concreet in dat wij ons in vrijheid en veiligheid door de publieke ruimte willen kunnen bewegen en dat wij niet fysiek geïntimideerd wensen te worden omwille van onze seksuele geaardheid, onze mening of anderszins.

Om dit te bereiken is het voor ons van belang dat de macht van de gevestigde ‘regenbooglobby’ wordt doorbroken. Met de regenbooglobby bedoelen wij de bestaande ‘lhbti’-belangenorganisaties. Door haar manier van handelen, gebrek aan visie en de standpunten die zij inneemt, zijn wij van mening dat wij door deze lobby niet goed worden bediend en constateren wij dat er een groeiende groep ‘holebi’s’ is die zich niet vertegenwoordigd voelt.

Om die reden bouwt De Roze Leeuw een alternatieve belangenorganisatie op, zodat politieke partijen, bestuurders en beleidsmakers niet langer een eenzijdig geluid ter ore krijgen en er een vrijdenkersruimte ontstaat voor gelijkgestemden. Wij willen vooral een inhoudelijk alternatief bieden, om zo het publieke debat op dit thema te beïnvloeden.

Onze Visie

De Roze Leeuw voorziet dat, als de huidige koers van toenemende immigratie en een gebrekkige integratie wordt doorgezet, wij in onze manier van leven worden bedreigd. Dit probleem wordt echter door een verstikkende politieke correctheid niet aangepakt. Ook de ‘regenbooglobby’ ontkent dit probleem en verlegt de aandacht op zaken die er voor ons helemaal niet toe doen, zoals identiteits- en symboolpolitiek. Dit zorgt eerder voor een vervreemding van de maatschappij, dan dat het in ons voordeel werkt. Onze maatschappelijke positie verslechtert dus eerder dan dat deze verbetert.

Om die reden wilt De Roze Leeuw een open debat over de gevolgen van massa-immigratie op onze manier van leven en willen wij tegelijk eigenaar- in plaats van slachtofferschap aanmoedigen. Bij vrijheid komt namelijk verantwoordelijkheid kijken en acceptatie komt van twee kanten. Wij zullen dus pleiten voor zaken als zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfverdediging. Wij geloven in eigen kracht en willen niet steunen op de overheid.

Tot slot voorspellen wij dat, als het huidige politieke klimaat niet verandert, wij alleen maar relevanter zullen worden en dus zullen groeien. De Roze Leeuw is een beweging voor de lange termijn.