Kabinet Schoof

Kan niet? Wíl niet…!

Vandaag, dinsdag 2 juli, is een nieuw kabinet gepresenteerd ‘op het bordes’.

Het valt mij op, hoe weinig welwillend deze nieuwe regeringsploeg wordt ontvangen in de media. Ik lees nogal wat kranten, heel divers, maar bijna overal wordt (al tijdenlang) heel schamper over de kersverse regering gesproken en geschreven. Afgezien van het ‘alarmisme’, alsof met een regering waarvan de PVV deel uitmaakt het einde van de wereld of althans van de rechtsstaat zou zijn aangebroken, en ook afgezien van de veelal afbrekende beschrijving van de diverse nieuwe ministers en staatssecretarissen – vooral die van de PVV, wil ik wijzen op de volgende punten.

De PVV wordt verweten weinig mensen te kunnen leveren met enige bestuurlijke ervaring.

Dat kan zijn, maar waardoor komt dat? Is dat niet mede doordat al de jaren van zijn bestaan deze partij op allerlei manieren buiten elk bestuur is gehouden, zelden ergens aan mee mag doen, en bijvoorbeeld nooit ergens een burgemeester mag leveren? Een ‘cordon sanitaire’ fungeert in ons land misschien minder strikt dan pakweg in België, maar is wel degelijk aanwezig. Men ziet je als PVV-er liever gaan dan komen, en zie dan maar eens ervaring op te doen.

Voorts wordt de nieuwe regering verweten dat veel van haar plannen financieel niet haalbaar zijn, of niet gedekt worden door een degelijke begroting.

Dat kan zijn, maar waardoor komt dat? Toen het vorige kabinet aantrad, klotste het geld toch tegen de plinten op? En minister Kaag van Financiën had haar werk toch zo geweldig gedaan? Intussen is het begrotingstekort huizenhoog, en heeft de demissionaire regering het bestaan om op het laatst nog vele miljarden uit te geven aan zaken waar een deel van de nieuwe regeringsploeg van gruwt. De kas is leeg, en dat is bepaald niet de schuld van het nieuwe kabinet.

Kabinet Schoof

Ten slotte: als het gaat over de beloftes die de PVV aan zijn kiezers heeft gedaan aangaande de asielcrisis, en als het gaat over de reserves die bij rechts bestaan ten opzichte van de Europese Unie, dan is het tegenverhaal constant: die plannen kúnnen helemaal niet, want we zitten vast aan internationale verdragen. En internationale verdragen, die kun je niet opzeggen.

Hoezo ‘kan niet?’ Ik zou zeggen: ‘wíl niet…!’

Men (en met ‘men’ bedoel ik links en midden) wíl de instroom van migranten niet stuiten, en men wil het globalisme en de enorme zeggenschap van de EU niet verkleinen.

Natuurlijk kun je een internationaal verdrag wél opzeggen. Wanneer de omstandigheden ernstig veranderd zijn ten opzichte van de tijd dat het verdrag is aangegaan, moet je er onderuit kunnen. Maar: nee, zegt links, dat kan niet.

Hetzelfde links heeft het altijd wel toegejuicht dat mensen hun doop- en geloofsbeloften voor God en de gemeenschap schonden en de kerk de rug toekeerden. Hetzelfde links heeft het ook altijd prima gevonden dat echtelieden hun trouwbeloften schonden door op grond van veranderde omstandigheden te scheiden.

Geloofsgeloften en trouwbeloften kun je dus ‘opzeggen’, maar een internationaal verdrag niet? Nogal inconsequent, lijkt me.

Ja maar, zegt men dan, de gevolgen van een andere opstelling in de migratiediscussie, of van een nexit, zullen gigantisch zijn. We kúnnen niet meer alleen optrekken!

Nu, dat hoeft ook niet. Je kunt toch sámenwerken? Waarbij de besluitvorming van het hoe en wanneer en met wie en hoelang bij het nationale parlement blijft liggen? Hoe doen landen als Noorwegen en Zwitserland dat dan, als buiten de EU met zijn open grenzen geen heil zou zijn?

Kabinet Schoof

Ik weet: ‘Europa’ kan heel nijdig reageren wanneer een lidstaat iets anders wil. Dat zien we aan de houding richting met name Hongarije. En dat hebben we ook gezien aan de reacties op de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is danig gestraft voor het verlaten van de EU.

Maar men heeft niet in de gaten dat de EU zich met die houding op dezelfde manier opstelt als een organisatie als de Jehova’s Getuigen, die degenen die die ‘club’ willen verlaten onbarmhartig straft met sociale uitsluiting. Zulk ‘sektarisch’ gedrag van de Getuigen keuren we allemaal af. Maar de EU doet niet anders.

Het ware te wensen dat weldenkende mensen dit eens zouden inzien.

Enfin.

Van veel rechtse verlangens wordt al te gemakkelijk geroepen: dat kan helemaal niet. Ik denk dan: er kan veel meer dan je denkt. Alleen: jullie wíllen niet! En dat is best legitiem, om wat ‘rechts’ wil niet te willen. Maar zeg dat dan eerlijk, ga het debat aan met open vizier, laat je verrassen wat het nieuwe kabinet ons brengen zal, en kraak elkaar niet bij voorbaat zo af. Want met een PVV in de regering vergaat de wereld heus niet.

Het is Iemand Anders die daarover gaat.

Ds. Ron

Delen:

Meer om te lezen..

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken naar onze nieuwe

Veteranendag 2024

Een dag van respect en dankbaarheid aan al diegenen die zich inzetten voor de vrede, voor ons land en elders in de wereld. Een dag van gedenken ook van al diegenen die hun leven hiervoor hebben gegeven. Ten slotte was het een dag die een les is voor ons vandaag.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82