Untitled Design 3 Veteranendag 2024

Veteranendag 2024

Zaterdag 29 juni was het Veteranendag.

Een dag van respect en dankbaarheid aan al diegenen die zich inzetten voor de vrede, voor ons land en elders in de wereld. Een dag van gedenken ook van al diegenen die hun leven hiervoor hebben gegeven. Ten slotte was het een dag die een les is voor ons vandaag.

Want veteranen weten dat oorlog geen spelletje is. Oorlog is een hel, en het doel moet altijd vrede zijn en gerechtigheid. Oorlog is veel te serieus om er telkens op de speculeren en mee te dreigen, en vrede is veel te waardevol om er roekeloos mee om te springen.

Veteranen weten ook, dat het de mensen aan het front zijn, de gewone jongens en meisjes, die de kastanjes uit het vuur moeten halen. Zij moeten het hebben van kameraadschap en vertrouwen. Trouw aan elkaar. Zij weten dat ze die trouw lang niet altijd kunnen verwachten van degenen die hen op weg hebben gestuurd. Wanneer het misgaat, weten die zich maar al te vaak in te dekken, en weg te duiken voor iedere verantwoordelijkheid. De mensen aan het front kunnen dat niet. Veteranen weten dat.

Veteranen weten ook, dat qua uitrusting het beste nog niet goed genoeg is. Zij moeten daarop kunnen vertrouwen. Zij hebben niets aan politiek gekissebis over bezuinigingen en goedkopere wapensystemen. Schandelijke zuinigheid, om mensen met gebrekkig materieel uit te zenden, omdat het thuis beter uitkomt.

Veteranen zijn zich ervan bewust, dat het thuisfront hen lang niet altijd adequaat zal opvangen, na bewezen diensten. Zij kunnen hun verhaal maar zelden kwijt aan hun naasten, en wanneer zij blijvende schade oplopen, zoals PTSS, dan komt aandacht daarvoor pas de laatste jaren echt een beetje op gang.

En bij een missie waarover later politieke onenigheid ontstaat, vangen zíj de klappen op. Zij worden er op aangekeken. Zoals diegenen die ooit naar Indië gingen, of zij die aanwezig waren in Screbenica.

Veteranen hebben ons veel te vertellen. Verhalen van moed en eer, maar ook verhalen van angst en eenzaamheid.

Wij kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn, en hen nooit genoeg eren voor de inzet die zij hebben getoond. Voor ons land, voor mensen elders, voor recht en voor vrede.

Laat deze dag een les zijn voor vandaag, maar ook voor de toekomst.  

 

Ds. Ron

Delen:

Meer om te lezen..

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken naar onze nieuwe

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82