Dodenherdenking 2024

Het Belang van Dodenherdenking: Eren van Offers en Koesteren van Vrede.

Door de jaren heen hebben talloze dappere mannen en vrouwen hun leven opgeofferd om de vrijheid en vrede te waarborgen die velen van ons vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen.

Voor Stichting De Roze Leeuw is dodenherdenking een essentiële traditie die de brug slaat tussen het verleden en het heden, tussen militairen en burgers, en tussen opoffering en dankbaarheid. De gesprekken in onze hedendaagse samenleving gaan vaak over de toekomst. Toch is het van cruciaal belang om ook stil te staan bij het verleden. Daarom is dodenherdenking een traditie die deze balans waarborgt en het verleden verweeft met onze huidige realiteit.

In een tijdperk van relatieve vrede kan het gemakkelijk zijn om te vergeten hoe fragiel en kostbaar die vrede is. Vrede lijkt voor velen een gegeven, een constante staat waarin we leven. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook de aanwezigheid van rechtvaardigheid, welzijn en vrijheid. En deze vrede komt met een prijs. Vele generaties voor ons hebben die prijs betaald, vaak met hun leven. Zij trotseerden kogels, bommen en onbeschrijfelijke ontberingen, niet voor zichzelf, maar voor de generaties die na hen kwamen.

Herdenken is niet louter een passieve daad van terugdenken; het is een actieve betrokkenheid bij onze geschiedenis. Door te herdenken, erkennen we de individuele verhalen en ervaringen die samen het grotere verhaal van onze natie vormen. Deze verhalen herinneren ons eraan dat elk leven waarde heeft en dat elke opoffering, groot of klein, een blijvende impact heeft op de wereld zoals we die nu kennen.

Veteranen: Bewakers van Vrijheid
Actief dienende veteranen en oud-militairen zijn levende getuigen van de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Hun verhalen, littekens en herinneringen zijn tastbare bewijzen van de realiteit van oorlog en conflict. Ze herinneren ons eraan dat vrijheid niet gratis is. Door hen te eren en hun verhalen te delen, zorgen we ervoor dat hun offers niet tevergeefs zijn geweest en dat hun nalatenschap voortleeft.

Verbinden van Militairen en Burgers
Dodenherdenking is ook een kans om de kloof te overbruggen tussen degenen die gediend hebben en degenen die profiteren van hun dienst. Het biedt een platform voor dialoog, voor het delen van verhalen en voor wederzijds respect. Wanneer burgers de tijd nemen om te luisteren naar de verhalen van veteranen, wordt er een persoonlijke band gecreëerd die verder gaat dan abstracte concepten van vrijheid en democratie.

Dodenherdenking is meer dan alleen stilstaan bij het verleden; het is een erkenning van de offers die zijn gebracht en een belofte om die offers nooit te vergeten. Door actief dienende veteranen en burgers samen te brengen, bouwen we bruggen van begrip en dankbaarheid. Laten we ons, als gemeenschap, verenigen in de erkenning van het belang van deze dag en ons inzetten om de waarde van vrede en vrijheid door te geven aan toekomstige generaties.

Delen:

Foto van Erik Havenaar

Erik Havenaar

Erik Havenaar is voorzitter van Stichting De Roze Leeuw. Doet aan Krav-Maga, boksen en fitness.

Meer om te lezen..

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken naar onze nieuwe

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82