woke Erfenis van de koude oorlog

WOKE: Erfenis van de Koude Oorlog?

In 1970 vluchtte de KGB-spion Yuri Bezmenov richting Amerika. Hij bracht een alarmerende boodschap met zich mee: infiltranten van de Sovjet-Unie waren uitgezonden naar het vrije Westen, beladen met een missie om de cultuur van de Westerse samenleving te corrumperen. Hun doel? Het verspreiden van het socialistisch-marxistische gedachtegoed om de fundamenten van het kapitalisme te ondermijnen. 

Door jonge, kwetsbare geesten te omarmen in hun ideologie en via de media de fundamenten van de Westerse beschaving aan te vallen, trachtten ze het Westerse gedachtegoed te vervormen, het kapitalisme te demoniseren en het opgeven van wapens en energiebronnen te prediken als redding van een vermeende ondergang. Het schouwspel dat zich ontvouwt, is onze hedendaagse realiteit.

De waarschuwing van Bezmenov

Yuri Bezmenov’s woorden destijds afgedaan als bangmakerij, maar inmiddels blijkt hier toch een flink deel van te kloppen. Zijn inzichten over de destructieve rol van propaganda, de splijtende verdeeldheid die een samenleving verzwakt tot haar ondergang, zijn pijnlijk zichtbaar.

De belangrijkste waarschuwing die Bezmenov aan het Westen gaf, was dat zij zich in een geleidelijk proces van moreel en ideologisch verval bevonden, aangejaagd vanuit de Sovjet-Unie. Bezmenov geloofde dat het Westen al gedemoraliseerd begon te raken en dat dit zou kunnen leiden tot een achteruitgang van traditionele waarden en een toename van extremisme en verdeeldheid. 

Bezmenov waarschuwde dat het Westen waakzamer moest zijn en zich zou moeten hoeden voor inmenging van buitenaf door middel van propaganda en manipulatie, aangezien een ideologisch verdeelde en gedemoraliseerde samenleving kwetsbaarder is voor ondermijning vanuit externe invloeden.  

ideological conversion Woke: Erfenis van de koude oorlog?

Demoralisatie

Een van de hoofdthema’s van de toespraken van Yuri Bezmenov was het idee van demoralisatie, waarvan hij van mening is dat dit de sleutel zou zijn tot de vernietiging van een samenleving van binnenuit. Hij waarschuwde dat demoralisatie zou leiden tot een achteruitgang van traditionele waarden en morele normen, en tot een toename van apathie en onverschilligheid.

Bezmenov geloofde dat gedemoraliseerde mensen, door het verspreiden van pessimisme, niet in staat zullen zijn effectief terug te vechten tegen de indoctrinatie en hersenspoeling van buitenaf. Zo zegt hij, “Bij iemand die gedemoraliseerd is, doet waarheid er niet meer toe. Die persoon is niet meer in staat om ware informatie te onderscheiden. Feiten zeggen hem niks meer. Zelfs al breng ik bewijsmaterialen, paspoorten, foto’s, al breng ik die persoon mee naar een concentratiekamp, niks overtuigt hem nog. Alleen zodra het leger binnenvalt en hij zich onder de hiel van een soldaat bevindt, dan pas begrijp hij de staat waarin hij zich heeft bevonden.” 

Een mooi voorbeeld van demoralisatie, is de hedendaagse claim dat wiskunde racistisch zou zijn. Het concept dat wiskunde racistisch is, verwerpt in wezen het idee dat wiskunde gebaseerd is op objectieve feiten, en presenteert het in plaats daarvan als een subjectief instrument om de blanke suprematie en discriminatie van minderheden hoog te houden. Het idee “wiskunde is racistisch” is natuurlijk belachelijk en ontdaan van enige logica of redenering. Het is moeilijk voor te stellen hoe een dergelijk idee tot stand had kunnen komen zonder dat er enige vorm van demoralisatie had plaatsgevonden.

wiskunde is racistisch Woke: Erfenis van de koude oorlog?

Onderwijs

Yuri Bezmenov vertelde ook over hoe communisten het onderwijssysteem zouden binnendringen, de kiem leggend voor een toekomst doordrenkt van hun ideologie. “Zorg ervoor dat kinderen niets nuttigs leren. Leer kinderen in plaats van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en taal over zaken als huishoudkunde, stadsoorlogen en seksualiteit.”, zo vertelde Bezmenov over hoe zij te werk gingen. Hoe uit zich dit? De kennis en vaardigheden van Nederlandse 15-jarigen in wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen zijn in de afgelopen vier jaar behoorlijk achteruitgegaan. Dat blijkt uit internationale onderzoek ‘Programme for International Student Assessment (PISA)’.

In tegenstelling tot rekenen worden leerlingen nu opgezadeld met dingen als de Week van de Lentekriebels. Een hele week lang krijgen kinderen dan les over zaken als gender en seksualiteit, niks anders. Niet alleen dat, scholen zijn vanwege de “kerndoelen van het onderwijs” verplicht om aandacht te besteden aan zaken als seksueel onderwijs.

Daarnaast worden universiteiten getransformeerd tot broedplaatsen van activisme en indoctrinatie, waar studenten worden aangemoedigd om traditionele waarden overboord te gooien en in plaats daarvan een radicale progressieve agenda te omarmen. Leraren en mentoren worden niet langer gezien als gidsen naar kennis, maar als verdedigers van een eenzijdige ideologie. In plaats van studenten aan te moedigen om objectieve kennis te vergaren en hun eigen mening te vormen, is het de norm geworden om hen een voorgekauwde wereldvisie op te leggen.

Media

Volgens Bezmenov was de belangrijkste tactiek die de Sovjet-Unie gebruikte om mensen in de Westen ervan te overtuigen linkse overtuigingen en ideologieën over te nemen, het verspreiden van propaganda en manipulatie via de media. De media is bij uitstek een effectief middel wegens het ongekozen karakter.

Via deze kanalen konden ze mensen in het Westen ervan overtuigen hun idealen en waarden over te nemen. Dit werd gedaan door hun ideeën te presenteren als aantrekkelijk en moreel superieur aan de Westerse traditionele waarden, ze af te doen als stoffig en achterhaald, en door mensen bloot te stellen aan hun ideologie door middel van herhaaldelijke berichtgeving en psychologische manipulatie.

Zo zijn hedendaagse “late night comedyshows” vaak zeer gepolitiseerd en eigenlijk helemaal niet zo grappig. Door middel van lachtracks of publiek dat geïnstrueerd wordt om te lachen, wordt de illusie gewekt dat de eenzijdige berichtgeving van de show host een algemeen geaccepteerde mening is.

Equity Vs Equality Woke: Erfenis van de koude oorlog?

Gelijkwaardigheid

Een van Bezmenov’s meest opvallende waarschuwingen draaide om het streven naar “gelijkwaardigheid”. Hij beschouwde dit streven met een diepe argwaan, omdat hij gelijkheid van uitkomst zag als een gevaarlijke afwijzing van meritocratie en persoonlijke verantwoordelijkheid, ofwel een omarming van collectivisme en groepsdenken.

Zo benadrukte Bezmenov dat links, gedreven door hun ideologische agenda, gelijkwaardigheid (equality) en gelijkheid van uitkomst (equity) propageerde om de essentie van meritocratie te ondermijnen. Dit zou resulteren in een maatschappij waar persoonlijke verantwoordelijkheid vervaagt, ten gunste van een verstikkende overheidscontrole. Hij waarschuwde dat deze vorm indoctrinatie de sociale waarden ondermijnt en het individu zou doen verbleken tot een schaduw van zijn potentieel.

Gay activisme

Een waarschuwing aan homoseksuelen over de uitspraken van Yuri Bezmenov zou zijn dat ze zich bewust moeten zijn van de propaganda en verhalen die door de reguliere media en progressieve activisten worden gepromoot, en dat ze niet blindelings alles accepteren noch doen wat ze wordt gezegd.

Bezmenov waarschuwde dat homorechten worden gebruikt als een instrument om de bevolking te verdelen en te demoraliseren, om de bevolking vatbaarder te maken voor indoctrinatie. Homo’s moeten dus sceptisch zijn over de agenda’s die worden gepusht en proberen voor zichzelf te denken in plaats van de verhalen te accepteren die door anderen worden aangeprezen.

Verloren toekomst?

Is het dan zo dat we allemaal slachtoffer zijn van een geheime communistische agenda? Zeer onwaarschijnlijk. Wel is duidelijk dat ideologieën die aan macht aan het winnen zijn, denk aan woke en Islam, gebruik maken vergelijkbare strategieën als geschetst door Bezmenov. Het benadrukt nogmaals het belang van gecontroleerde immigratie, het hebben van een nationale identiteit en de lessen die getrokken kunnen worden uit de geschiedenis.

Bezmenov was van mening dat een weerbare cultuur met een sterk gevoel voor moraliteit en nationale trots bestand zou zijn tegen invloeden en manipulatie van buitenaf en zodoende zichzelf zou kunnen beschermen tegen de ondermijnende effecten van propaganda. Een dergelijke cultuur zou bestand zijn tegen inmenging en invloed van buitenaf en zou zo haar identiteit en onafhankelijkheid kunnen behouden.

Bekijk zijn volledige lezing over demoralisatie HIER

Yuri Bezmenov Woke: Erfenis van de koude oorlog?

Yuri Bezmenov was een Sovjet journalist voor de staatsmedia Novosti Press Agency (APN). Voor een KGB missie werd hij gestationeerd in India, waar hij het Sovjet systeem en de onderdrukking van dissidenten begon te hekelen. In de jaren 70 vluchtte hij naar  de VS, waar hij een politiek activist werd. In de jaren 80 werd hij beroemd door zijn toespraken en lezingen, waarin hij waarschuwde voor de methoden die de Sovjet-Unie gebruikte om propaganda te verspreiden en de publieke opinie te beïnvloeden. Hij overleed in 1993 aan een hartaanval.

Delen:

Foto van Daryl Dekking

Daryl Dekking

Daryl is onderzoeker bij De Roze Leeuw. Werkt samen met Marcus en schrijft over zijn eigen ideeën en ervaringen.

Meer om te lezen..

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken naar onze nieuwe

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82