armoede in nederland

Armoede in Nederland: Solidariteit en Prioriteiten

Recentelijk publiceerde de NOS een artikel over Syrische vluchtelingen in Nederland die worstelen met financiële uitdagingen. Terwijl deze verhalen ontroerend zijn, wijst Stichting De Roze Leeuw op een even dringend en soms over het hoofd gezien probleem: de groeiende armoede onder Nederlanders.

Het is waar dat Nederland, als een van de welvarende landen van Europa, in de afgelopen decennia een traditie heeft opgebouwd van het openen van haar deuren voor vluchtelingen. Maar er moet een evenwicht worden gevonden tussen internationale solidariteit en het waarborgen van de welzijn van de eigen burgers. Meer dan 800.000 Nederlanders leven tegenwoordig onder de armoedegrens. Een schokkend cijfer voor een land dat bekend staat om zijn welvaart en sociale voorzieningen.

Er zijn schrijnende voorbeelden van deze onevenwichtigheden. Neem bijvoorbeeld iemand in de bijstand die slechts 40 euro leefgeld per week krijgt. In vergelijking daarmee krijgt een vluchteling een wekelijks leefgeld van 61,75* euro en een aanvullend eetgeld van € 242,48* per week. Voor een vluchtelingengezin van drie komt dit neer op € 764,07 per week. Terwijl de AOW voor een Nederlandse oudere, die mogelijk heeft bijgedragen aan de wederopbouw van Nederland na de oorlog, slechts € 1.101,56 per maand of € 367,18 per week bedraagt. En wanneer deze oudere samen woont met zijn/haar partner, is dit nog maar 50% van het minimumloon. Dus dan zouden ze samen het minimumloon krijgen. Onmogelijk om hiervan rond te komen. Een Schande!

armoede onder nederlandse ouderen

De ouderen in onze samenleving zijn de bouwstenen van ons heden. Ze hebben jarenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van onze natie, en nu ze op leeftijd zijn, verdienen ze onze volledige aandacht en zorg. Veel ouderen kampen met uitdagingen, zowel fysiek als financieel. Velen kunnen amper rondkomen, ondanks hun levenslange bijdrage aan het welzijn van het land.

Stichting De Roze Leeuw gelooft dat de basis van een gezonde samenleving ligt in het erkennen en ondersteunen van de behoeften van al haar leden, ongeacht hun leeftijd. Dit betekent actief luisteren naar de uitdagingen waarmee ouderen worden geconfronteerd en het creëren van initiatieven om hen te ondersteunen.

Eigenaarschap speelt hierbij een cruciale rol. Wachten op overheidsinterventie is niet altijd de beste of snelste oplossing. De realiteit is dat beleidsbeslissingen tijd vergen en vaak verstrikt raken in bureaucratische processen. Stichting De Roze Leeuw benadrukt het belang van proactief handelen vanuit de gemeenschap zelf. Dit betekent het nemen van verantwoordelijkheid voor onze medeburgers en het creëren van directe, effectieve oplossingen om hen te ondersteunen.

Het concept van eigenaarschap gaat verder dan louter verantwoordelijkheid nemen; het gaat ook over het creëren van een gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin. Als iedereen in de gemeenschap zich eigenaar voelt van de uitdagingen én de oplossingen, ontstaat er een sterk netwerk van zorg en ondersteuning.

Dit idee van gemeenschappelijk eigenaarschap biedt ook kansen voor intergenerationele verbindingen. Jongere generaties kunnen veel leren van de ervaringen en wijsheid van ouderen, terwijl ouderen op hun beurt kunnen profiteren van de energie en innovatie van jongeren. Door samen te werken en wederzijds respect te cultiveren, kunnen we een meer inclusieve, zorgzame en verbonden samenleving creëren.

In conclusie, Stichting De Roze Leeuw pleit voor een hernieuwde focus op de zorg voor onze ouderen en het belang van gemeenschappelijk eigenaarschap. In plaats van te vertrouwen op externe instanties, benadrukt de stichting het belang van proactiviteit, solidariteit en gemeenschapszin. Door naar elkaar om te kijken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de welzijn van iedereen, kunnen we een samenleving creëren die zowel compassievol als duurzaam is.

Referentie:
* leefgeld & eetgeld asielzoekers: website rijksoverheid

Delen:

Erik Havenaar

Erik Havenaar

Erik Havenaar is voorzitter van Stichting De Roze Leeuw. Doet aan Krav-Maga, boksen en fitness.

Meer om te lezen..

Nationale Piet Heindag

Piet Hein was een Nederlandse luitenant-admiraal, bekend om zijn opmerkelijke bijdragen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Zeeoorlogen in de 17e eeuw. Geboren op 25 november 1577 in Delfshaven, Rotterdam. Hein was een zeer bekwame en gedurfde marinecommandant.

Verkiezingsuitslag: het volk heeft gesproken.

Bepaalde linkse organisaties kondigden voor donderdagavond demonstraties tegen de verkiezingsuitslag aan. In mijn beleving zijn dat dus demonstraties tegen de wil van het Nederlandse volk en dus tegen de democratie als zodanig.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82