Foto van Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

Meer om te lezen:

De Ter Apel komt uit de mouw

2023 07 04 20h28 51 De Ter Apel komt uit de mouw

Al enige tijd fungeert Ter Apel als opvanglocatie voor asielzoekers.
De gewone situatie zou zijn dat iemand zijn of haar land ontvlucht vanwege oorlog, hongersnood, onderdrukking, vervolging wegens sexuele geaardheid, foltering en soortgelijke nare acties. Heel begrijpelijk. En in die specifieke situaties zal niemand erg veel bezwaar hebben om deze mensen te helpen. Fundamentele rechten mogen ingevoerd, toegepast en gehandhaafd worden, we zijn geen barbaren (meer).

Wat nu wanneer er massaal misbruik gemaakt wordt van dit opvangsysteem? (De goeden niet te na gesproken). Het verlenen van asiel heeft een functie en er is een kader van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om asiel verleend te krijgen. Dat is eerlijk, dat is rechtvaardig, de rechthebbende krijgt zijn asiel. Doordat er echter een groot aantal immigranten is dat geen asiel nodig heeft, maar gewoon hier naartoe komt om als het ware asiel af te dwingen, en misbruik te maken van het asielsysteem, de opvang en lokale bevolking de stuipen op het lijf te jagen, neemt de welwillendheid en het draagvlak zienderogen af.

Het zijn vooral linkse sprekers, politici, columnisten en partijen die niets anders doen dan het probleem te bagatelliseren, het wangedrag te vergoeilijken, als door de ratten gebeten op tafel springen om die ‘oh-zo-arme-getroebleerde-‘jongere’-of –‘man’, te verdedigen en iedereen die daar commentaar op heeft uit te schelden voor racist, xenofoob etc. Verder roepen ze meteen dat ‘het recht niet in eigen handen’ genomen mag worden. Als je ze dan de vraag stelt wat de kraakbeweging dan deed met het kraken van woningen, of wat Greenpeace doet met bezetting kerncentrales en TaTa steel, of Extinction Rebellion dan doet door het vrij verkeer van goederen, personen en diensten te verhinderen, dan lopen ze weg, zijn stil, of schelden je uit voor fascist.

En wat doet de overheid? Geen idee, maar als de overheid al iets onderneemt, is het niet heel erg effectief, te laat en te langzaam. De burgers staan na een hele lange periode van gigantische overlast, geweld, aftuigen van buschauffeurs, openbaar masturberen, op straat schijten en woedend worden wanneer iemand er iets van zegt, aan deuren morrelen, kijken of ze iets kunnen stelen, bewoners verbaal en fysiek lastigvallen, meisjes aanranden en intimideren, vechten, slopen en meer van dat soort geneugten, met de rug tegen de muur.

2023 07 04 20h40 07 De Ter Apel komt uit de mouw

Wanneer zij dit gedrag over zich geen laten komen is dat voor deze ‘asielzoekers’ het teken om nog

veel verder te gaan. Dan is er niets meer dat hen nog tegenhoudt om nóg meer grenzen te overschrijden.

De bevolking heeft bij afwezigheid van of zwak beleid door de overheid nog maar een enkele keuze, en dat is de zaken zelf regelen en zelf opkomen voor hun belangen en de veiligheid van hun kinderen. De overheid doet het niet of heel erg slecht, dan is het voor de burger erg ondoenlijk om het dan maar over zich heen te laten komen. Het gaat mij -gezien deze situatie- totaal niet verbazen dat er gewoon een paar asielzoekers volledig in puin gemept gaan worden. En dat het door blijft gaan totdat de asielzoekers stoppen met zich te misdragen.

Het is verder erg vreemd, zelfs wereldvreemd dat ‘begrip’, ‘nuance’, en ‘beheersing’ altijd alleen maar gevraagd, nee geëist worden van de autochtone bevolking. De zich flagrant misdragende ‘azielzoeker’ hoeft niets, krijgt geen eisen opgelegd, wordt niet aangepakt, krijgt beter voedsel na zeiken, krijgt zelfs halal voedsel, etc.

Wat is dit voor een raar omgedraaid gedrag van linkse politici, bestuurders en sprekers? Hoezo hoeven die asielzoekers nooit aan welke eis dan ook te voldoen? Fundamentele rechten gelden voor iedereen, dus ook voor de autochtone bevolking van Ter Apel.

Asielzoeker zijn geeft je niet het recht om de Ter Apel-aren in elkaar te slaan, hun dochters lastig te vallen, aan hun deuren te morrelen om te kijken of je kunt inbreken, net zo lang fietsen te stelen totdat een of andere linkse zot je een fiets gratis geeft, op straat te masturberen, op straat te schijten, in voor- en achtertuinen te staan, vechten, bussen en bushaltes slopen, chauffeurs aftuigen en iedereen terroriseren. Die rechten heb je niet als je asielzoeker bent.

Het is aan de overheid om de orde te handhaven, maar burgers mogen zich bij afwezigheid daarvan beschermen tegen wederrechtelijke aanranding van eigen of een anders lijf, eerbaarheid en goed. En dat mag best collectief als dat wegens een getalsmatige overmacht van onbeschofte asielzoekers nodig is.

Als linkse types dit allemaal zo oneerlijk vinden moeten zij zelf diezelfde asielzoekers maar in hun eigen buurt op gaan vangen. Kijken hoe leuk het dan nog is.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Foto van Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen...

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken