De westerse wereld in verval.

DE VERWORDING VAN DE SAMENLEVING

Als ik in de laatste weken de verwording van onze samenleving zie, dan denk ik nogal eens: hier moeten maar eens een paar flinke Bijbelteksten overheen!

Nu ben ik er niet de persoon naar, en ook niet de dominee, om mijn omgeving met teksten uit de Bijbel om de oren te slaan. Daar zijn ze mij te heilig voor. Ik deed dat al niet in mijn werk in de kerk, en nu zeker niet als columnist bij een seculiere stichting als ‘De Roze Leeuw’. Toch kan ik nu de neiging hiertoe deze keer niet weerstaan.

Nu we geconfronteerd werden met de ‘Week van de Lentekriebels’, met ongetwijfeld goede bedoelingen hier en daar, maar ook met vreselijke uitwassen, waarbij kinderen geseksualiseerd worden, en in aanraking komen met zaken waar zij qua leeftijd nog helemaal niet aan toe zijn. Als ik filmpjes langs zie komen met drag-queens die voorleesmiddagen op scholen en elders houden. Als ik zie dat langs de Hofvijver in Den Haag de vlaggen van onze twaalf provincies vervangen zijn door transvlaggen. Als ik een advertentie onder ogen krijg waarin een dansschool een cursus paaldansen voor kinderen aankondigt, dan moet ik onwillekeurig denken aan de woorden van Jezus:

“het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde.” (Lucas 17 vers 2).

Kinderen tot zonde verleiden, is volgens Jezus een van de ergste dingen die een mens kan doen. Zijn oordeel daarover is niet mals.

DE WESTERSE WERELD IN VERVAL

Onze westerse samenleving lijkt hiermee wel compleet verdorven. Zaken die eeuwenlang plaatsvonden in het nachtleven: mannen die zich als vrouwen verkleden, mensen die sensueel rond een paal dansen, komen ineens aan de oppervlakte en lijken geshowd te moeten worden aan de hele samenleving. ‘Bij dag en ontij.’ Kinderen verliezen hun onschuld, en volwassenen die dit toelaten kunnen zichzelf niet meer voor onschuldig houden.

Ik kan mij voorstellen dat God in het grijze verleden, toen Hij zag dat wat de mens voortbracht op de aarde alleen maar slecht was, gezegd heeft: “Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb.” (Genesis 6)

En toen kwam de zondvloed, die alles vernietigde.

Zoals God ook later de steden Sodom en Gomorra verwoestte, omdat het geroep om het onrecht uit die steden ten hemel schreiend was. (Genesis 18).

Zo kan ik me vandaag de dag ook voorstellen dat iemand als Poetin van onze westerse samenleving denkt: die is zó verdorven, daar moeten maar gauw wat bommen, granaten en tanks overheen, anders komt dat alles bij ons ook nog een keer…!

Niet dat ik daarnaar uitzie, integendeel..!

Maar ik kan het mij wel indenken.

De Roze Leeuw breekt met de regenbooglobby!

ONZE SAMENLEVING

En ik vraag mij intussen almaar af: wat zou God nu van onze samenleving vinden?

De rot zit immers overal. In de ideologie die over ons wordt uitgestort. In de regering die dit toelaat en bevorderd. En misschien zit de rot ook wel in ons zelf.

Gelukkig heb ik wel hoop. Niet dat ik optimistisch ben. Optimisme richt zich op de omstandigheden, en die zijn niet best. Poetin kent geen genade richting de Oekraïeners. En ook omgekeerd is genade compleet afwezig.

Hoop richt zich op God. Hij kent wél genade. Zijn boosheid duurt namelijk slechts een ogenblik, zijn welbehagen een leven lang. (Psalm 30 vers 6).

Ik bedoel dit:
Bij de zondvloed was er geen houden aan. Maar Noach en de zijnen werden wel in de ark gered. Het principe van de schepping, mens en dier, werd door de vernietiging heen behouden.

Bij Sodom en Gomorra was er een weerhouder, een voorbidder, Abraham. Als er maar vijf rechtvaardigen in de stad waren, beloofde God hem, dan zou ze niet verwoest worden. Helaas, die waren er niet. Maar Lot en de zijnen mochten toch ontsnappen aan het oordeel.

Komende week gaan we de Stille (oftewel ‘Goede’) Week in. Ter bezinning op ons leven en ter voorbereiding op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. Naar het christelijke geloof, dat ik aanhang, is één weerhouder, één Rechtvaardige genoeg geweest om al de zonden van de hele wereld te dragen. Jezus Christus.

Hij stierf maar Hij stond op en leeft. En wie zich aan Hem toevertrouwt, zal opstaan en leven. Aldus het geloof van de christenen. En dat is ook mijn geloof. Daarom strijd ik ook met volle overtuiging mee met ‘De Roze Leeuw’. Voor echtheid, voor het goede, het ware en het schone.

Met Christus staan ook wij op, om dat ware leven gestalte te geven. En om de wereld te behoeden voor alle bederf. Het is een titanenstrijd, de overmacht is groot, maar ik blijf geloven in de overwinning, juist omdat Jezus overwon in een strijd die onmogelijk leek.

Waar ongelooflijk grote tegenmachten, zoals woke, de wereld in hun greep proberen te krijgen, strijden wij als een kleine Gideonsbende voor een leefbare wereld, waarin goed genoemd wordt wat goed is, normaal wat normaal is, en waarin de integriteit van kinderen wordt gerespecteerd.

Uitgaand van het welbehagen van God, dat een leven lang duurt, is de strijd die De Roze Leeuw samen met anderen voert, voluit de moeite waard.

Doet u, doe jij met ons mee?

Delen:

Meer om te lezen..

Nationale Piet Heindag

Piet Hein was een Nederlandse luitenant-admiraal, bekend om zijn opmerkelijke bijdragen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Zeeoorlogen in de 17e eeuw. Geboren op 25 november 1577 in Delfshaven, Rotterdam. Hein was een zeer bekwame en gedurfde marinecommandant.

Verkiezingsuitslag: het volk heeft gesproken.

Bepaalde linkse organisaties kondigden voor donderdagavond demonstraties tegen de verkiezingsuitslag aan. In mijn beleving zijn dat dus demonstraties tegen de wil van het Nederlandse volk en dus tegen de democratie als zodanig.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82