Marcus

Marcus

Meer om te lezen:

DE REGENBOOGLOBBY, 1. EEN INTRODUCTIE

De Roze Leeuw breekt met de regenbooglobby!

Wat is de Regenbooglobby?

De belangenbehartiging van LHBT’s heeft de afgelopen jaren extreme vormen aangenomen die weinig meer te maken hebben met het oorspronkelijke gevecht voor acceptatie en gelijke rechten van LHBT’s. Inmiddels gaat de beïnvloeding van politiek en de publieke opinie over uitwassen als genderideologie (een verzonnen concept dat je willekeurig van geslacht en seksualiteit kunt veranderen), transgenderzorg (met onder meer hormoonbehandelingen en verminking van kinderen), een eigen (‘inclusieve’) taal (die manipuleert en andersdenkenden uitsluit), en de seksualisering van kinderen (middels seksueel getint ‘lesmateriaal’ op scholen). Deze vijandige lobby inclusief haar meewerkende organisaties én de macht en geld die daarmee gepaard gaat, noemen we de Regenbooglobby.

Wie werken mee aan de Regenbooglobby?

Er zijn verschillende soorten organisaties die meewerken aan de Regenbooglobby, maar een spilfunctie lijkt weggelegd voor COC Nederland. De van oorsprong ‘Belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen’ heeft sinds 2017 tot doel “het streven naar een diverse en inclusieve samenleving”. Zogenaamd om aansluiting te vinden met ontwikkelingen in het buitenland, maar het betreft hier waarschijnlijk een poging om relevant te blijven en jaarlijks subsidies te blijven ontvangen van maar liefst bijna 10 miljoen euro. Dit belastinggeld wordt via allerlei werkgroepen, samenwerkingen en politieke lobby’s (de Regenboogstembusakkoorden) ingezet voor regenboogpropaganda, dat de laatste jaren met name gericht is op kinderen (met onder meer de Rainbow en Astra lespakketten).

Een andere belangrijke speler is Rutgers, voortgekomen uit de Rutgers Stichting die voorlichting gaf over anticonceptie en seksueel misbruik. Tegenwoordig is het een Kenniscentrum voor Seksualiteit en Seksuele Gezondheid. Eén van de speerpunten is het Manifest voor Seksuele Vorming dat pleit voor betere en structurele voorlichting onder jongeren, onder meer met lespakketten voor het basisonderwijs (bijvoorbeeld De Week van de Lentekriebels). Daarnaast doet Rutgers veel onderzoek onder de eigen doelgroep, echter is dit nooit onafhankelijk, want betaald en uitgevoerd door de eigen organisatie. Jaarlijks ontvangt de organisatie ruim 20 miljoen euro subsidie.

Tot slot noemen we hier het Transgender Netwerk Nederland (TNN), een stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Het doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken, middels emancipatie, netwerken en politieke lobby’s. Hiervoor ontvangt TNN jaarlijks zo’n 300.000 euro subsidie.

Naast deze drie organisaties zijn er natuurlijk tal van andere Regenbooglobbyisten zoals media, politieke partijen en aanbieders van transgenderzorg (o.a. transklinieken). Elk met hun eigen doel, netwerk en financiering.

De Roze Leeuw breekt met de regenbooglobby!

Wat zijn de gevolgen van de Regenbooglobby?

Al lijkt de lobby in eerste instantie goed voor de acceptatie van LHBTI en behandeling van transgenders, dat is zeker niet het geval. De Regenbooglobby drukt met eerder genoemde manieren de genderideologie en LHBTI-acceptatie door, tégen de wil van de (nog zwijgende) meerderheid van de Nederlandse bevolking in. Deze methode van acceptatie afdwingen werkt juist averechts. Er zal grote weerstand komen, niet alleen tegen deze opgelegde ideologie, maar ook tegen de LHBTI-ers zelf.

Daarnaast zullen de discussies over genderidentiteit, genderexpressie en fluïde seksuele oriëntatie onvermijdelijk leiden tot het verwarren, verminken en seksualiseren van kinderen. Want door alle regenboogpropaganda lijkt het ineens alsof het kind op vroege leeftijd zélf de gender-taal spreekt, zélf seksuele situaties kan overzien en zélf bewuste keuzes maakt. Maar ze zijn simpelweg geïndoctrineerd tot makkelijke, seksuele prooien.

Hoe staat De Roze Leeuw tegenover de Regenbooglobby?

De Roze Leeuw is fel tegenstander van deze lobby, en is van mening dat de homogemeenschap zich inmiddels laat gebruiken door dit totalitaire systeem. Het gaat ver voorbij aan gelijke rechten en acceptatie. Deze lobby ondermijnt ten eerste een gezonde ontwikkeling van jongeren (door alle gender-propaganda); ten tweede het gezin (door opvoeding, invloed en toezicht bij ouders weg te halen); ten derde het onderwijs (door vroege focus op sekseducatie in plaats van taal & rekenen); en tot slot zelfs de Nederlandse democratie (door middel van de Regenboogstembusakkoorden).

De Roze Leeuw gaat verder dan alleen ‘een tegengeluid bieden’. Dat impliceert namelijk dat er een mate van acceptatie is van deze Regenbooglobby en diens kwalijke gevolgen. En dat is er niet. Nee, de missie van De Roze Leeuw is: HET BREKEN VAN DE REGENBOOGLOBBY.

 

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen

Borrel Arnhem!

Op vrijdagavond 21 mei jl. hadden wij in Arnhem onze eerste regionale borrel voor de afdeling ‘Gelderland en noord en oost Nederland’. 

Open brief aan journalist Chris A.

Op 6 mei jl. verscheen op de site van Chris Aalberts een artikel, gewijd aan De Roze Leeuw’. Hieronder vanuit onze Stichting een reactie van columnist Ds. Ron, in de vorm van een Open Brief.