Marcus

Marcus

Meer om te lezen:

WOKE & DE ONTEIGENING VAN DE MANNELIJKE RUIMTE

internationale vrouwendag

Het nobele oorspronkelijke doel van de Woke-ideologie was om mensen bewust te maken van sociale ongelijkheid tussen groepen. Echter is de focus verschoven van de ongelijkheid aanpakken naar slechts de dader aanpakken. Zo ook met de ongelijkheid tussen man (dader) en vrouw (slachtoffer).

Feministen roepen al decennialang vrouwen op om zich te bevrijden van het ‘patriarchaat’: de mannelijke dominantie in de samenleving. Inmiddels is het speerpunt van Woke om mannelijkheid zo veel mogelijk uit te bannen. Sterke, traditionele jongemannen met een eigen mening (échte mannen!) moeten te schande worden gemaakt, en hun mannelijkheid moet uit publieke en particuliere ruimtes worden verwijderd.

Giftige mannelijkheid
Om de man te schande te maken, worden wat vroeger gewoon kwaliteiten van mannen waren, nu fundamentele kenmerken van giftige mannelijkheid genoemd. Seksuele assertiviteit is seksuele intimidatie geworden die leidt tot #metoo en huiselijk geweld; de neiging tot dingen te verklaren heet nu mensplaining. Daarnaast zijn nu ook giftig: emoties bedwingen, stoer doen en competitiedrang. Ook het mannenmerk Gilette deed mee aan het beschamen met hun 2019 campagne, en kleineerde zo hun eigen (toekomstige) doelgroep. In Nederland roept een Woke-homo heteromannen op om minder mannelijk te zijn, omdat hij zelf te laf was voor een coming-out ‘in onze heteronormatieve samenleving’. Laten we zijn manier van homo’s wegzetten dan maar “homonormatief slachtofferschap” noemen.

Jongens wordt geleerd dat hun inherente eigenschappen kwalijk zijn, en zij dragen nu schuld zonder daadwerkelijke misdaad. Mannelijkheid als psychische ziekte. Deze verbale castratie van jongens is ronduit schadelijk: je creëert een generatie van passieve mannen vol zelfhaat, waaruit geen nieuwe ideeën en initiatieven komen ter verbetering van de maatschappij.

internationale vrouwendag

Verwijderd uit publieke ruimtes
Naast mannelijke eigenschappen, roept ook hun fysieke aanwezigheid al microagressies op bij Woke idioten, bijvoorbeeld door het wijdbeens zitten (menspreading) in het openbaar vervoer. Volgens hen moet dit giftige machtsvertoon worden beperkt, bijvoorbeeld door ze te leren ‘klein’ te zitten. Ook zouden mannen op straat eens vaker aan de kant moeten met hun dominante keurende blikken. En de natuurlijke mannelijke neiging om vrouwen aan te spreken op straat (nu heet dat intimidatie) zou verboden moeten worden! In Brussel wordt stadsplanning ingezet om mannelijkheid uit de openbare ruimte te weren, en in Amsterdam is een skatepark voor lhbtq’s en vrouwen geopend. En zelfs symbolen van mannelijkheid (bijvoorbeeld een schilderij met sigaar rokende oude mannen) worden verwijderd uit openbare gebouwen.

Het lijkt wel de bedoeling dat jongemannen zich niet meer welkom voelen in de publieke ruimte, en dat zij zich terug trekken in hun mannelijke groepen en privéruimtes. Maar wacht… ook dát is gevaarlijk volgens Woke en moet derhalve aan banden worden gelegd.

Onteigenen van particuliere ruimtes
En zo begint het onteigenen van mannelijke ruimtes. In de Verenigde Staten was het ruim 100-jaar oude Boy Scouts of America het eerste bastion dat viel. Onder druk van diversiteit en inclusie werden meisjes toegelaten die aan de stoere activiteiten van de boy scouts wilden meedoen. In plaats van deze jongensachtige programma’s zelf op te zetten bij de Girl Scouts, werden de Boy Scouts geofferd op het Woke altaar. Kort daarna werden, niet verrassend, Diversiteit & Inclusie medailles verplicht. Op Amerikaanse universiteiten zijn mannengroepssporten ‘giftig’, en in Nederland krijgen mannelijke studenten represailles vanwege een typisch baldadige speech (‘seksisme’). En ook op mannelijkheid thuis wordt gejaagd. Zo is de man cave inmiddels ‘giftig’, want hier kunnen een man en zijn vrienden onbeschaamd zichzelf (mannelijk!) zijn.

Dat mannen uit hun ruimtes worden verdreven, is een slechte zaak. Mannen hebben de behoefte aan onderlinge competitie en het vormen van bondgenootschappen. Zo worden mannen mentaal en fysiek sterker. En daar heeft de samenleving baat bij.

Het is hard nodig dat mannelijkheid weer wordt gevierd en vergroot, en met name door de man zelf.

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen