Foto van Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

Meer om te lezen:

Wat mag de kiezer niet weten over stikstof

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
stikstof

Wat mag de kiezer niet weten over stikstof? Wetenschapsontkenning door NEE66.

NEE66 adepten willen het rapport van Prof. Han Lindeboom maar niet accepteren. Stel je voor dat de kiezers erachter komen hoe ernstig zij worden bedrogen.

Toen de wetenschappers: Prof Dr Han Lindeboom, Prof Dr Johan Sanders, Drs Luit Buurma, Wouter Lenferink MSc., Dr Tom Kuhlman met medewerking van Carla Soesbergen-Kuipers (HBO), in opdracht van NEE66 een stikstofrapport schreven en daar op wetenschappelijke basis een 12 puntenplan met aanbevelingen wilden presenteren, werden zij uiteindelijk uit de stikstofgroep weg-gebonjourd. Stel je voor dat de kiezer erachter kwam, en, lo and behold: Baudet, dan waren de sociaal- liberale rapen pas echt gaar. Exit Prof Lindeboom en collega’s dus. NEE66: wetenschapsontkenning.

stikstof

Wat mochten de kiezers en rechters en anderen dan niet weten?
Ik loop nu een aantal punten langs dat verder in het rapport van Prof Lindeboom en collega’s te lezen is[1].

Hieronder een letterlijk uit het rapport genomen opsomming van 4 aanbevelingen en 12 bouwstenen:

De aanbevelingen[2]:
-Corrigeer berekeningen RIVM-model, dat geeft stikstofruimte voor de korte termijn
-Lever maatwerk op de vierkante kilometer voor landbouw EN natuur
-Verander eiwitsamenstelling in voedsel voor dier EN mens
-Nederlandse boeren en kennis zijn keihard nodig om voldoende eiwit te produceren

Nee66 wil dus niet dat de berekeningen van het RIVM gecorrigeerd worden (rekenfouten dus), en daarmee ook geen stikstofruimte. Ook wil NEE66 geen maatwerk, verder wordt de eenvoudige oplossing van eiwitsamenstelling voor mens en dier niet meegenomen, en het belang en de noodzaak van de boerenstand en hun kennis wordt af-geserveerd.

stikstof

De 12 bouwstenen voor oplossingen, uit het rapport[1]

– Corrigeer de meetcorrectie in het RIVM-model, dat geeft landelijk 2,2% stikstofruimte.
– De juridische aanpak is veel te complex en leidt onnodig tot ecologische problemen. 
– Om binnen planeetgrens stikstof te komen moeten we voedselketens slim aanpassen. 
– Kies voor een lokale en niet voor een landelijke aanpak. 
– Puntbronnen van stikstof hebben een acuut effect op de nabije omgeving.
– Leer van een grote pinguïnkolonie met een heel hoge ammoniak uitstoot. 
– Houd rekening met de complexe chemische en ecologische stikstofcyclus. 
– Houd lokaal meer rekening met waterhuishouding, inrichting, begrazing en onderhoud. 
– Nederlandse natuur is door de mens samengesteld en vraagt lokaal om heldere keuzen. 
– De fundamentele uitdaging is ecologie en techniek trans-disciplinair te combineren. 
– Kijk ook naar gebieden in Nederland waar het wel goed gaat met de natuur. 
– Efficiënter gebruik landbouwgrondstoffen verlaagt uitstoot van NH3 aanzienlijk. 

Ook op deze punten wil NEE66 niet thuis geven. Ook het Kabinet niet, andere linkse partijen ook niet. Het rapport is duidelijk, de oplossingen helder en goed uitvoerbaar en vermoedelijk kunnen ze rekenen op groot draagvlak. Door de oplossingen te laten bedenken door knappe koppen zoals de wetenschappers van deze groep wordt op een goede, heldere manier gebruik gemaakt van de Engelse methode[1] van beleidsontwikkeling. Dat is kortgezegd een manier voor de ontwikkeling van overheidsbeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschap. Ook wordt deze methode wel: ‘de ingenieursmethode’ genoemd. Een heel groot en vitaal voorbeeld van de uitkomst van het gebruik van een dergelijke methode in de Nederlandse samenleving is het ‘Deltaplan’. Waardoor Nederland nu gevrijwaard is van overstromingen vanuit de kust en waar de hele wereld met grote achting naar kijkt. U ziet dat NEE66 een beleidsadvies dat op dergelijke leest geschoeid is, gewoon de prullenbak in gooit.

U mocht dat als kiezer, rechter, politicus, burger en boer dus niet weten! Zelfs niet wanneer het plan niet omstreden ontvangen zou worden – het geeft namelijk goede, kostenarme, en uitvoerbare oplossingen.

Nou is het stikstofgedoe vooral een oorzaak van wat ik noem’ bureaupolitiek’. In feite is stikstof niet schadelijk voor de

natuur. ‘Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu’[1].

Het gaat dan uiteindelijk alleen maar om specifieke verbindingen. Aan die verbindingen kun je op eenvoudige manieren iets doen om te voorkomen dat er een probleem ontstaat. Het rapport van Prof Lindeboom e.a. laat dat zien, het wordt ook zo gecommuniceerd door partijen als Boer Burger Beweging[2] en zegsvrouwe Keimpkema van Farmers Defence Force geeft aan dat de staat van de natuur vanuit Europa bepaald is op basis van 150 criteria[3]. Daarvan is stikstof er maar één en zelfs een die niet van doorslaggevend belang is. Over die 149 andere criteria hoor je het kabinet niet, NEE66 niet, en overig links Nederland niet.

[1] https://klimaatgek.nl/document/focusgroep%20stikstof.pdf
[2] Rapport Prof. Lindeboom e.a. blz. 3
[3] Rapport Prof. Lindeboom e.a. blz. 3
[4] A. Geul 2018, beleidsconstructie, coproductie en communicatie, p. 99-108

stikstof

Deskundige experts versus ondeskundige politici
We hebben hier te maken met experts -wetenschappers en mensen uit het werkveld (agrarische sector onder anderen.)- aan de ene kant, en politici -die op hun dossier vaak niet eens enige expertise hebben- aan de andere kant. Zo kan een bestuurskundige zoals Rob Jetten, zomaar ineens op een zwaar ministerie als Klimaat en Energie gezet worden zonder dat hij er ook maar een fluit verstand van heeft. Als de partij van deze Minister en de Minister zelf dan ook nog aantoonbaar aan wetenschapsontkenning doen hebben we in Nederland een probleem waar niemand op zit te wachten. Hetzelfde probleem speelt zich af op provinciaal niveau. Ook daar zijn er gretige carrièreambtenaren die maar wat graag mee-kletsen met de grote politieke club om zo een air van ‘standvastigheid’ en ‘fermheid’ hoog te houden.

Het niet willen luisteren naar deskundige professoren, het opzijleggen van hun wetenschappelijke bevindingen, het afserveren van door diezelfde wetenschappers opgeworpen oplossingen, grenst aan galactische stupiditeit. Het is nu zelfs zo dat een groep compleet doorgedraaide carrièreambtenaren het nodig heeft geacht de hele provincie Noord-Brabant op slot te zetten vanwege een gefantaseerd probleem waar alle deskundige wetenschappers al van zeggen dat het geen probleem is, en als er al een probleem zou zijn, er gewoon een eenvoudige en goed uitvoerbare oplossing is.

Wanneer gaan politici eens inzien dat zij op moeten houden met een dergelijke oliedomme houding? Is de gefantaseerde toestand dan zó belangrijk dat hele maatschappelijk sectoren weggevaagd moeten worden? Of hele provincies op slot moeten? Hopelijk komt er na de verkiezingen deze maand een einde aan de doorgeslagen idioterie. Hopelijk wordt er eens echt geluisterd naar wetenschappers en wordt er afgestapt van het wensdenken. Hopelijk stemt de kiezer op de juiste manier.

Met hoop is het soms moeilijk; je hoopt in de ene hand, je schijt in de andere, en dan zie je vanzelf welke hand het eerste vol is.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Foto van Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen...

Kabinet Schoof

Premier Schoof

Hij doet het goed De Roze Leeuw heeft de debatten van de afgelopen dagen op de voet gevolgd en ook goed gekeken