Bestuur De Roze Leeuw

Bestuur De Roze Leeuw

Het account van het bestuur van Stichting De Roze Leeuw. Lennard van Mil, Voorzitter en Erik Havenaar, Vicevoorzitter.

Meer om te lezen:

Oproep over regenboog stembusakkoord Noord-Holland

regenboog stembusakkoord 2023

De Roze Leeuw vindt het onwenselijk dat politieke partijen opgeroepen zijn om een regenboog stembusakkoord te ondertekenen. Niet alleen omdat dit slecht is voor ons als seksuele minderheden, maar ook omdat dit slecht is voor de samenleving als geheel. De samenleving wordt uit elkaar gedreven en als politieke partijen geen handtekening zetten, worden ze verdacht gemaakt en weggezet als homofoob en/of transfoob. De meeste partijen zwichten helaas onder deze druk.

De Roze Leeuw vindt het onwenselijk dat politieke partijen opgeroepen zijn om een Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen. Niet alleen omdat dit slecht is voor ons als seksuele minderheden, maar ook omdat dit slecht is voor de samenleving als geheel. De Roze Leeuw doet een oproep vanuit het hart, omdat wij de verantwoordelijkheid voelen ons hier duidelijk over uit te spreken! Wij zijn de groep waar u straks uw handtekening voor wilt zetten en wij zeggen u dat u dat niet moet doen!

Het Regenboog Stembusakkoord is een manier om buiten het democratisch proces om maatregelen over de maatschappij uit te rollen. Zaken waar burgers dus niet voor hebben gekozen! Onder het mom van diversiteit en inclusie worden partijen onder druk gezet dit te ondertekenen. Doen zij niet niet? Dan worden zij verdacht gemaakt als homo-, of transfoob. Gezien dit vandaag de dag erg gevoelig ligt, zwichten partijen vaak onder deze druk. Zelfs als zij dit op basis van hun eigen verkiezingsprogramma, hun ideologie en naar hun eigen achterban helemaal niet kunnen verantwoorden. Op een gewiekste manier helpen partijen zo mee aan hun eigen ondergang. 

Maar vergis u niet. Het Regenboog Stembusakkoord is niet zo onschuldig als het lijkt. U staat namelijk op het punt uzelf te verplichten mee te werken aan zaken zoals het afpakken van subsidie voor sportclubs die geen apart LHBTI-beleid voeren, u maakt de weg vrij voor een gedachtenpolitie en u geeft activistische rechters de mogelijkheid te shoppen in dit soort akkoorden. U denkt dat wij overdrijven? Wij kunnen dit met bewijs onderbouwen. 

Ook zijn dit soort akkoorden slecht voor de mensen voor wie deze zogenaamd bedoeld zijn. Wij, LHBT’ers, zouden zogenaamd gediscrimineerd worden en om dit aan te pakken zou dit nodig zijn. Wij zeggen u: WIJ WORDEN NIET GEDISCRIMINEERD! Wij hebben het qua wetgeving erg goed in Nederland. Het enige waar wij behoefte aan hebben is dat wij veilig over straat kunnen. Iets dat dan weer niet opgelost wordt met een regenboogakkoord. 

Door via dit soort akkoorden onnatuurlijke maatregelen aan de bevolking op te leggen, zorgt u ervoor dat zij een hekel aan ons krijgen. Zij zien ons er namelijk voor aan. Dan betalen wij daar de prijs voor en dan bent u verantwoordelijk. Luister naar uw gevoel en gebruik uw gezonde verstand. Wij vertrouwen erop!

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen...