Regenboog stembusakkoord – teken niet

gelders regenboogdebat ede, coc

Op vrijdag 24 februari 2023 vond in Ede het debat plaats over het regenboogstembusakkoord van het COC, een woke-club die jaarlijks 10 miljoen euro subsidie ontvangt voor het verspreiden van regenboogpropaganda. De Roze Leeuw, een realistische organisatie die zich inzet voor de mentale en fysieke weerbaarheid van seksuele minderheden, heeft, in de dagen voorafgaand aan het debat, alle politieke partijen in Gelderland opgeroepen om dit stembusakkoord niet te ondertekenen.

Wat is het regenboog stembusakkoord en waarom is het slecht?

Oproep De Roze Leeuw: teken het stembusakkoord niet

Voorzitter Lennard van Mil: “De Roze Leeuw vindt het onwenselijk dat politieke partijen opgeroepen zijn om een regenboog stembusakkoord te ondertekenen. Niet alleen omdat dit slecht is voor ons als seksuele minderheden, maar ook omdat dit slecht is voor de samenleving als geheel. De samenleving wordt uit elkaar gedreven en als politieke partijen geen handtekening zetten, worden ze verdacht gemaakt en weggezet als homo -of transfoob. De meeste partijen zwichten helaas onder deze druk.”

“Naast het feit dat De Roze Leeuw dit akkoord compleet onwenselijk vindt, zijn wij van mening dat het debat in volle hypocrisie gevoerd werd,” aldus Van Mil. De FVD werd, voorafgaand aan het debat, uitgesloten van deelname. De Roze Leeuw vond dit opmerkelijk, zeker als je aanmerking neemt dat de vertegenwoordiger van de FVD zelf homoseksueel is. De SGP, PVV en JA21 deden ook niet mee aan dit debat.

In de dagen voorafgaand aan het debat hebben wij gemerkt dat vele mensen ons verhaal onderschrijven, en ook helemaal klaar zijn met het COC die deze regenboogpropaganda over Nederland uitrolt. Het krachtige verhaal van De Roze Leeuw werd enorm gesteund, en hoewel BVNL wel aanwezig was bij het debat, heeft BVNL al voorafgaand aan het debat laten weten het regenboogakkoord niet te zullen ondertekenen. Daarentegen hield de BBB zich op de vlakte, en bagatelliseerde de ondemocratische uitsluiting van Nick Mijnhart (FVD).

Wat is het regenboog stembusakkoord en waarom is het slecht?

Het debat

Tijdens het debat werd al snel duidelijk dat de VVD en CU het regenboogakkoord niet zouden onderteken.  De Roze Leeuw vindt het geweldig dat steeds meer partijen erachter komen dat LHB’ers niet gebaat zijn bij het uitrollen van deze regenboogideologie. Partijen zien dat er een realistisch alternatief voor de COC ideologie is.

Politieke steun

De Roze Leeuw is trots op de politieke partijen die niet meelopen in deze regenboogideologie, en wil CU, VVD, BVNL, SGP, FVD, JA21 en PVV feliciteren met hun besluit. Van de vele partijen, CDA, SP, GroenLinks, D66, Volt, 50Plus, LPG, PvdD, PvdA was te verwachten dat zij de uitrol van deze woke-ideologie zouden steunen. De Roze Leeuw heeft de BBB helaas niet op tijd kunnen overtuigen; BBB heeft namelijk wel ondertekend. Zelfs de VVD heeft dit niet gedaan. Zou de homoseksuele boer dit eigenlijk wel weten? Wij weten in elk geval dat er homoseksuele boeren zijn die De Roze Leeuw steunen in dit verhaal. De BBB kan, volgens de peilingen, een grote partij in Gelderland worden. Zij hebben daarmee een sleutelpositie, en zijn dus instaat om de uitrol van deze regenboogideologie te blokkeren, of mogelijk te maken.

Het is nu aan de kiezer om, in het stemhokje, een verstandige keuze te maken. Boeren en burgers die meer regenboogzebrapaden willen, die willen dat sportverenigingen alleen subsidie kunnen krijgen als zij LHBTI+ beleid opstellen, die willen dat de provincie een transitieverlof en genderinclusieve toiletten zal aanbieden, stemmen op BBB of op een andere kartelpartij.

Erik Havenaar

Erik Havenaar

Vice Voorzitter
Stichting De Roze Leeuw

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

More to explorer