Wat is het regenboog stembusakkoord en waarom is het slecht?

De laatste weken is er veel te doen om de zogenaamde Regenboogstembusakkoorden die door COC Nederland zijn geïnitieerd. Politieke partijen kunnen deze akkoorden ondertekenen en committeren zich hiermee aan de inhoud ervan. Maar wat staat er precies in deze akkoorden, en wat zijn de gevolgen? De Roze Leeuw is tegen de inhoud en aanpak van deze akkoorden, en legt uit waarom.

Wat is een Regenboogstembusakkoord?
Een Regenboogstembusakkoord (of kortweg Regenboogakkoord) is een pamflet met daarop op het eerste gezicht prima doelen voor de LHBTI’s, zoals ‘Discriminerend geweld aanpakken’ en ‘Acceptatie op school bevorderen’. Per doel wordt uiteengezet welke maatregelen nodig zijn om dit te bereiken. COC Nederland wil de doelen realiseren via de politiek, en organiseert debatten over LHBTI-standpunten met politieke partijen, waarna zij het pamflet kunnen ondertekenen. Het eerste Roze Stembusakkoord is al uit 2012, de tweede uit 2017, en de laatste is van 2021. Sindsdien is voor elke provincie een Regenboogakkoord opgesteld, en er zijn er ook al veel op gemeentelijk niveau.

Wat is het regenboog stembusakkoord en waarom is het slecht?

Waarom is het Regenboogstembusakkoord slecht?
De Roze Leeuw is fundamenteel tegen deze Regenboogakkoorden om 1. inhoudelijke en 2. procedurele redenen.

1. Onwenselijke inhoud
De regenboogakkoorden staan vol met maatregelen die LHBTI-acceptatie opleggen aan anderen. Daarbij ligt de nadruk op (zinloze) wetgeving, symboolpolitiek en zelfs het straffen van andere opvattingen. Deze manier van acceptatie afdwingen werkt volgens De Roze Leeuw juist averechts. Er zal grote weerstand komen, niet alleen tegen deze opgelegde ideologie, maar ook tegen de LHBTI-ers zelf.

Het stimuleren van slachtofferschap
Er wordt gesproken over het bevorderen van gelijke rechten voor LHBTI. Zo is er succesvol gestreden voor de befaamde aanpassing van Artikel 1 van de Grondwet, dat sinds enkele weken ook expliciet handicap en seksuele gerichtheid benoemd. Echter, zij hebben al jaren en jaren dezelfde rechten als ieder ander. Het beeld van ongelijke behandeling en het benadrukken van minder rechten stimuleert onterechte woede, polarisatie en slachtofferschap.

De Roze Leeuw vecht juist tegen deze slachtofferhouding, onder meer door het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfverdediging van LHBT’s (bijvoorbeeld door het legaliseren van pepperspray).

Wat is het regenboog stembusakkoord en waarom is het slecht?
Statement De Roze Leeuw over het gelders regenboogdebat op 24-02-23

Het indoctrineren van kinderen met de genderideologie

Door het eerste Roze Akkoord is er sinds 2012 verplichte seksuele voorlichting over diversiteit en LHBT-acceptatie. Dus niet alleen over het bestaan en gelijke rechten van LHBT; nee, de juiste opvatting (acceptatie) wordt er direct ingestampt. Ook op scholen die zich beroepen op de vrijheid van godsdienst. In 2013 komt COC Nederland al met een eerste Rainbow Lespakket voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (11 t/m 13-jarigen). Inmiddels zijn hun pijlen ook gericht op het basisonderwijs met Paarse Vrijdag en het Astra lespakket. Daarin worden 6 t/m 8-jarigen voorgelogen dat je zelf kunt kiezen tussen een jongetje of een meisje zijn, op iedereen verliefd kunt worden en ook dingen moet proberen “waarvan je niet weet of je het lekker vindt”.

De Roze Leeuw verafschuwt deze indoctrinatie van kinderen die schadelijke gevolgen zal hebben voor de gezondheid en welzijn van kinderen. Kinderen horen vrij te kunnen opgroeien zonder dat zij vanaf jonge leeftijd worden lastig gevallen met seksualiteit en genderideologie.

Het beperken van de verkeerde opvattingen

Er wordt in de Regenboogakkoorden slechts één goede opvatting geaccepteerd, en dat is volledige acceptatie van LHBTI en de genderideologie. Eén van de maatregelen om LHBTI hate-crimes tegen te gaan is het inzetten van ‘discriminatierechercheurs’, zowel op straat als op online (!). Dat is een beweging richting een Woke Gedachtenpolitie.

De Roze Leeuw is voor vrijheid van meningsuiting en het recht een andere mening te hebben. Het onderdrukken van afwijkende opvattingen zal een averechts effect hebben op LHBTI-acceptatie.

2
. Ondemocratische procedures
De ondertekenaars van het Regenboogakkoord geven aan zich in te spannen om de maatregelen voor LHBTI-emancipatie uit te voeren. Het betreft dus een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Maar pas op: resultaten kunnen worden afgedwongen via de rechtelijke macht! Net als bij de Urgenda klimaatzaak waarbij de rechter oordeelde dat De Staat zich moet committeren aan de zichzelf opgelegde 2030 klimaatdoelen, zullen ook de Regenboogakkoorden op deze manier worden ingezet. Het eerste succesvolle geval om geslachtsregistratie in paspoorten heeft al plaats gevonden.

En zo wordt de Woke ideologie dus geïmplementeerd zónder dat de politieke partijen deze COC standpunten in hun partijprogramma’s hebben staan. En dus zónder dat de Nederlandse bevolking zich hierover heeft kunnen uitspreken.

Conclusie: de gevaarlijke genderideologie van de Regenbooglobby wordt ons op ondemocratische wijze door de strot geduwd.

Delen:

Meer om te lezen..

Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog

335 jaar oorlog

De 335 jarige Oorlog De 335 jarige Oorlog tussen Nederland en de Scilly-eilanden is een fascinerend en vaak over het hoofd gezien stukje geschiedenis, dat

Israël verdient onze steun

Israël verdient onze steun

Israël verdient onze steun En daar was hij dan: de lang verwachte aanval van Iran op Israël. Het was afgelopen nacht. Gelukkig was Israël voorbereid,

Nationale Christiaan Huygensdag

Christiaan Huygens, geboren op 14 april 1629 in Den Haag, Nederland, was een veelzijdige en invloedrijke wetenschapper tijdens de Gouden Eeuw van Nederland. Hij wordt vooral herinnerd vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van wiskunde, natuurkunde, en astronomie.

Nationale Vincent van Goghdag

Vincent van Gogh is een van de meest iconische en invloedrijke kunstenaars uit de 19e eeuw. Zijn leven was doordrenkt van passie, doorzettingsvermogen en tragiek, en zijn kunstwerken hebben een blijvende indruk achtergelaten op de wereld.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82