Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

Meer om te lezen:

D66 verlaat raadszaal in Arnhem

Partijen lopen weg uit gemeenteraadsvergadering in Arnhem! CHAOS

FvD politici hebben de reputatie dat zij het altijd aandurven een discussie te voeren over ideologische lijnen in plaats van over machtspolitieke lijnen. Zelfs als zij daardoor weerstand ondervinden, zullen zij hun rug rechthouden. Dat geldt voor politici van meerdere partijen, maar met name voor die van het Forum.

Mijn aandacht werd getrokken door filmpjes op Twitter, waarin een adept van NEE66 kreunend door de microfoon mededeelde dat zijn fractie de zaal ging verlaten, want ach en wee, er was kritiek op de gendertheorie. Gezien het vluchtgedrag (letterlijk per vliegtuig) van NEE66 Tweede Kamerleden, verbaast mij dergelijk gedrag dan ook niet wanneer het lokale NEE66’ers zijn die dat gedrag kopiëren.  Het bleek te gaan over uitspraken van een FvD raadslid uit Arnhem. Daarom, naar notubiz gesneld en de vergadering, en daarmee het betoog van het FvD raadslid, bekeken.

D66 loopt weg uit raadsvergadering in Arnhem. Chaos!

Het betoog

De FvD staat echter niet achter de gepropageerde genderideologie (terecht) en is daarom van deelname uitgesloten. Dat de kandidaat van de FvD, Nick Mijnhart, zelf homoseksueel is, deert het COC niets; hij heeft verkeerde opvattingen! De organisatie die zegt te strijden voor de LHBT’s komt inmiddels nauwelijks verder dan Woke symboolpolitiek en het bestrijden van ongewenste meningen.

De reacties

Er komt natuurlijk weer een krijsend pandemonium van links op gang. De een kreunt iets over wetenschapsontkenning, terwijl Luurssen -van het FvD- gewoon naar het werk van een professor verwijst[1] , ook verwijst hij naar de resultaten van een onderzoek waarbij 90% van de twijfelaars zijn geslacht accepteert als je ze een tijd met rust laat[2]. En…jawel: complottheorieën die dan zogenaamd door politici van het FvD aangehangen zouden worden. Vreemd genoeg noemt de FvD’er nergens een dergelijke theorie, en zelfs verwijst hij naar wetenschappelijk onderzoek, noemt de naam van een professor en hij wijst op de observaties in een genderkliniek. Op die wetenschappelijke verwijzingen gaat de kermende NEE66’er weer eens niet in. Zijn eigen Tjeerd Eyckeldop volgend, die gewoon alle professoren uit zijn NEE66 stikstofgroep kegelde toen die professoren op wetenschappelijke basis een uitstekend werkzaam advies over stikstof voorstelden. Wetenschap en de NEE partij 66? Kennelijk gaat dat hier en ook aantoonbaar op andere vlakken niet samen.
Dan komt er een -overigens keurig geklede- dame die aangeeft dat zij persoonlijk geraakt wordt. Verder komt het PvdA lid nog met een korte reactie die geen enkele inhoud heeft. Een SP’er gebruikt de woorden ‘weerzinwekkend’. De vraag is: hoezo?? Nergens zegt de FvD’er iets dat niet waar is, hij blijft keurig binnen de NL wetten en regels. Ook vraagt een andere spreekster de heer Luurssen om zijn ‘woorden aan te passen’, is dat nou links taalfascisme? Of is die dame een beetje koekkoek??  Het lijkt allemaal weer op framing en standaard emotioneel gezeur van linkse aanstellers. Hoewel de kreunende sprekers allemaal ‘op inhoud’ willen debatteren, komen zij slechts met slappe emotionele verhaaltjes en opmerkingetjes.

[1] Het werk van wijlen Professor John Money, een Nieuw-Zeelandse professor [2] Genderkliniek Universiteit van Toronto

D66 loopt weg uit raadsvergadering in Arnhem. Chaos!

Hoe duid ik dit?

Ik ben het in grote lijnen eens met het FvD raadslid. Jonge kinderen moet je absoluut beschermen tegen deze genderonzin. Ook moet iedereen zich realiseren dat geslachtsverandering gepaard gaat met verwijdering van geslachtskenmerken en geslachtsdelen. Dat zijn onomkeerbare operaties. Het is dan ook in het belang van degenen die twijfelen over hun geslacht of hun gender, niet zonder meer gefaciliteerd worden, maar dat er een veel strenger oog op gericht wordt. Je zal achteraf maar spijt krijgen van je transitie.
Over tarieven, elke inwoner hetzelfde tarief voor registratie. Dat is prima, daar hoef je de een niet boven de ander te faciliteren. Je mag rekening houden met iemands portemonnee, maar dat is een economisch argument, niet persé een argument in deze discussie.


Wat zou een beter idee zijn dan het linkse lawaai over de regenboogbrigade?
De genderideologie dient van tafel geveegd te worden. Het gaat twijfelende mensen niet beter of eerder helpen. Is er toch iemand die twijfelt? Dan is begeleiding en goede, deskundige hulp belangrijker dan krijsende Woke-Mariekes.
Ik zou mij baseren op de feitelijke vaststellingen van de Genderkliniek van de Universiteit van Toronto. Daar is vastgesteld dat als men de twijfelaar een lange tijd met rust laat, de twijfel ook wegvalt. Dat is in 90% van de gevallen een feit. En van die 90% blijkt 80% eigenlijk homo te zijn. Dan rest er nog een groep van 10% die blijft twijfelen, daar zou het meeste eerlijke, nette en goed gefundeerde wetenschappelijke onderzoek zich extra op moeten richten.
Iemand die twijfelt over zijn of haar geslacht moet niet zozeer gefaciliteerd worden in de verandering daarvan, maar eerder in begeleiding, fatsoenlijke observatie en de vaststelling waar de twijfel vandaan komt. In 90% van de gevallen -genderkliniek in Toronto- blijkt dat er geen probleem is met het geslacht, maar dat men op een dieper niveau twijfelt over de seksuele geaardheid.
Dat is door observatie vastgesteld, en niet door NEE66-framing of Woke-gekrijs.

Dus kort gezegd: meer professionele begeleiding, observatie en meer en eerlijk onderzoek.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen...

Nationale Piet Heindag

Piet Hein was een Nederlandse luitenant-admiraal, bekend om zijn opmerkelijke bijdragen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Zeeoorlogen in de 17e eeuw. Geboren op 25 november 1577 in Delfshaven, Rotterdam. Hein was een zeer bekwame en gedurfde marinecommandant.

Verkiezingsuitslag: het volk heeft gesproken.

Bepaalde linkse organisaties kondigden voor donderdagavond demonstraties tegen de verkiezingsuitslag aan. In mijn beleving zijn dat dus demonstraties tegen de wil van het Nederlandse volk en dus tegen de democratie als zodanig.