COC voorzitter Astrid Oosenburg promoot geweld

Het COC is de oudste homobelangenorganisatie van Nederland en komt van oudsher op voor gelijke rechten en acceptatie van seksuele minderheden. Althans, dat was zo. Maar dat is nu al een tijdje niet meer het geval. Mensen die zich binnen de gemeenschap kritisch uiten worden gecancled en weggezet als extreem en gevaarlijk.

Zelfs als zij dat, net zoals wij, vanuit een goed hart en met een goede onderbouwing doen. Zo is onder leiding van het COC het publiek van de Amsterdam Pride actief opgehitst, waardoor het voor ons niet langer veilig was daar mee te lopen. In goed overleg met de politie hebben wij dit dan ook niet gedaan.

voorzitter coc, astris oosenburg over Laurens buijs.

Ook gaat men elk gesprek uit de weg en staat men op geen enkele manier open voor een beschaafde dialoog. Iets dat wij overigens heel graag zouden willen. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. Maar hier staat men niet voor open. Het COC is namelijk actief bezig een extreme ideologie uit te rollen over het land. 

De ideologie van WOKE, waarbij iedereen die niet in de pas loopt en zich niet exact houdt aan de doctrine, direct wordt gecanceld. Seksuele minderheden, waaronder wij dus, worden slechts gebruikt om deze doctrine te rechtvaardigen. In onze naam is men dus bezig een verstikkend en onderdrukkend klimaat te creëren op scholen en universiteiten, in het maatschappelijk debat en in de publieke ruimte. Dit is levensbedreigend voor de VRIJHEID die ons zo lief is!

Laurens Buijs is zijn leven niet zeker.

En dat bleek ook weer deze week. De week waarin sociaal wetenschapper Laurens Buijs, overigens iemand die zelf tot een seksuele minderheid behoort, is gecanceld door de Universiteit van Amsterdam, omdat hij na uitgebreid onderzoek stelde dat er niet zoiets bestaat als “non-binair”. Er is nu zelfs een klimaat gecreëerd waarin hij zich niet langer veilig voelt en de klok heeft geluid over deze toestand. De Universiteit van Amsterdam doet helemaal niets om hem te beschermen.

En de reactie van de voorzitter van het COC, Astrid Oosenburg? “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.” Met andere woorden: Als je niet bedreigd wilt worden, kun je beter je mond houden. En dat voor een organisatie die zich zegt in te zetten voor diversiteit en inclusie. En dat is waarom De Roze Leeuw bestaat. Omdat onze gemeenschap wordt gekaapt en mensen er ons straks om zullen gaan haten. Dit is een zeer slechte zaak voor onze positie en daarom zullen wij ons hiertegen blijven verzetten. Geen onderdrukking in onze naam!

Erik Havenaar

Erik Havenaar

Vice Voorzitter
Stichting De Roze Leeuw

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

More to explorer

Voor elkaar zorgen, LHB, De Roze Leeuw zorgt voor elkaar

De gigantische individualisering

Saamhorig! Onze samenleving is eigenlijk geen samen-leving meer. We zijn gigantisch geïndividualiseerd. Iedereen gaat zijn eigen gang, in een eigen hokje of

D66 heeft grote invloed op de NPO

Ongehoord!

En weer krijgt de omroep ‘Ongehoord Nederland’ een sanctie aan zijn broek, nu één van ruim 56.000 euro. Samen met de vorige