En weer krijgt de omroep ‘Ongehoord Nederland’ een sanctie aan zijn broek, nu één van ruim 56.000 euro. Samen met de vorige straf is ON 150.000 euro kwijt van zijn budget, samengesteld uit belastinggeld en bijdragen van de leden.

De kritiek is ditmaal: weigering om samen te werken. ON bestrijdt dit verwijt natuurlijk vurig, en gaat in hoger beroep.

Boete voor Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws

Om een en ander in het juiste perspectief te zien, is nodig om het volgende te bedenken. De omroep ON is ontstaan vanwege onvrede over datgene wat binnen de NPO (NOS en de bestaande omroepen), te horen en te zien is als verwoording van wat er in de samenleving leeft. Een bepaald geluid, met name het realistisch-rechtse, komt bij hen niet naar voren. Het geluid, in politiek Nederland grotendeels vertegenwoordigd door partijen als PVV en FVD, maar ook door JA’21, BBB en BVNL (de partij van Van Haga) blijft bij de NPO onbesproken en ongehoord. En als het al aan de orde komt, dan op verontruste toon en met de nodige framing als ‘extreem-rechts’, ‘staatsgevaarlijk’, ‘racistisch’, ‘fascistisch’ en wat dies meer zij.

Vandaar dat men het, onder leiding van Arnold Karskens, voormalig oorlogs-journalist, nodig achtte met een eigen omroep te komen, die het niet-gehoorde geluid toch te berde zou brengen. Genoeg leden (50.000) zorgden voor een succesvolle intocht in ‘het bestel’. De twee uren tv-zendtijd per week, op dinsdag en donderdag rond het middaguur, toch bepaald geen ‘prime-time’, leveren uitstekende kijkcijfers op. Honderdduizenden.

Boete voor Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws

Het ongehoorde geluid wordt nu dus gehoord. Maar o wee: dit pruimt de gevestigde orde dus niet. Uitzendingen van ON worden nageplozen op onvolkomenheden, gemeten naar voorwaarden die de NPO zelf heeft opgesteld en opgelegd, en elke keer opnieuw worden genoeg mensen gemobiliseerd om een klacht in te dienen bij NPO of de Ombudsman.

Ik vind dit werkelijk ongehoord! Ongehoord brutaal om een kleine omroep die een minderheidsgeluid vertegenwoordigt (laten we zeggen zo’n 20% van het kiezersvolk en dus ook van het kijk- en luisterpubliek) af te meten aan wat de meerderheid vindt dat te berde gebracht moet worden.

Wat zijn de eisen?

1. ON moet zijn eigen geluid in zijn toch al korte uitzendingen kritisch bevragen. Dat is immers de journalistieke code: geen propaganda, maar een afgewogen oordeel. Men vergeet dat NPO, NOS en omroepen het tegengeluid van rechtse zijde in al hun zendtijd nóóit laten klinken, en dus eigenlijk constant woke-propaganda bedrijven.

2. ON moet samenwerken met die andere omroepen. Maar men vergeet dat die andere omroepen in meerdere toonaarden al hebben aangegeven dat zij willen dat ON uit het bestel gegooid wordt. Hoe moet je samenwerken met degenen die jou willen ‘kaltstellen’, willen ‘cancellen’? 

boete ongehoord nieuws ongehoord nederland

Het is als de liefde bedrijven met het mes op de keel…

Al met al is wat de NPO wil verre van democratisch. Democratie verdraagt ook het tegengeluid, waardeert ook het ongehoorde. Wat zich nu aandient is de dictatuur van de meerderheid. Totalitarisme in optima forma. En het kijkersvolk, die 20%, die ook belasting betaalt en lidmaatschapsgeld, wordt bestolen. Opnieuw.

Ron

Delen:

Meer om te lezen..

anti immigratie de roze leeuw

Ds. Ron > Geen Plan…!

Geen plan….. Onlangs hoorde ik dat iemand toegaf dat er in onze landen sprake is van een zekere verschuiving in de samenstelling van de bevolking.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

nieuwsbrief

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een donatie maken via bankoverschrijving.

Doneert u meer dan €50,-? dan kunt u zich inschrijven als ”Vriend van De Roze Leeuw”. Een speciaal programma voor onze donateurs. Inschrijven kan hier: inschrijven.

Details: 
T.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82