Kunst en Cultuur

Wij van De Roze Leeuw maken ons sterk voor een hoge waardering van kunst en cultuur.

Dat lijkt een open deur, maar dat is het vandaag de dag bepaald niet meer.

Zowel bij kunst als bij het bredere begrip ‘cultuur’ heeft altijd een zekere spanning bestaan. En dan doel ik vooral op het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’, tussen ‘officiële kunst’ en ‘volkskunst’.

De Roze Leeuw komt op voor de Nederlandse cultuur.

Het eerstgenoemde wordt vooral door de elite gewaardeerd. Vaak hoog opgeleide kunst- en cultuurminnaars die menen te kunnen uitmaken wat echte kunst is, vaak zwaar gesubsidieerd. Dezelfde elite die vol dedain neerkijkt op volkskunst en huisvlijt.

Zodoende kon bijvoorbeeld de moderne kunst van de avant-garde zich tomeloos ontwikkelen en verbreiden, terwijl er onder het volk nauwelijks publiek voor was. Of het nu om architectuur ging, om schilderkunst, literatuur of muziek, het kon vaak niet gek genoeg. Men deelde elkaar in kleine kring de prijzen toe, prijzen die vooral in de schilderkunst tot gigantische hoogte werden opgedreven.

De kunst van het volk, geliefd en begrepen door de mensen, werd genegeerd. Ik denk o.a. aan het weghouden van de prachtige schilderijen van iemand als Henk Helmantel uit de grote musea.

Nederlandse cultuur is erg belangrijk voor De Roze Leeuw.

Er is echter een omslag gaande. De gewone volkse kunst, geliefd bij de mensen, mag weer, en wordt eindelijk begrepen in zijn eigen kwaliteit. Helmantel mag de musea in, om zo maar te zeggen. Volksgebruiken belanden op de Unesco-lijst van beschermd erfgoed, en de eindeloze subsidies op elitaire cultuur staan nu en dan zelfs onder kritiek.

Maar er doemt nieuw onheil op aan de horizon: de ‘weg-met-ons-mentaliteit’.

Kunst en cultuur moeten ineens voldoen aan de woke-ideologie. De Gouden Koets blijft gerestaureerd en al plots op stal, want afbeeldingen daarop zouden ons slavernijverleden verheerlijken.

De Gouden Koets is van groot belang voor de Nederlandse cultuur.

Zwarte Piet mag niet meer, want ook deze ‘tegenfiguur’ bij Sinterklaas zou ineens racistisch zijn. Onze roemrijke Gouden Eeuw wordt van zijn voetstuk gestoten, en sommige beelden van grote zeehelden wacht eenzelfde lot. En in onze taal zijn in een luttel aantal jaren diverse woorden en uitdrukkingen taboe verklaard.

Zeker: kunst en cultuur veranderen met de tijd. Maar de woke-ontwikkeling is niet natuurlijk van binnenuit.

Integendeel, ze wordt in korte tijd afgedwongen door nieuwkomers die gastvrijheid in ons land genieten. Hun ‘slachtofferschap’ wil ons als Nederlanders tot schuld en schaamte bewegen, en dwingt ons tot het afstand nemen van onze geschiedenis en tradities, die ons tot nu toe met trots vervulden en ons het gevoel gaven ‘thuis’ te zijn.

De Roze Leeuw verzet zich tegen deze ontwikkeling. Wij willen trots zijn op onze historie, en onze tradities in ere houden

Wij houden van architectuur, schilderkunst, literatuur en muziek van hoge kwaliteit, en waarderen ook wat ons land koestert aan volkse tradities, streekeigen feesten en andere cultuuruitingen. Wij hoeven ons zelf niet weg te gooien of terug te trekken. Zoals alle nieuwkomers hun cultuur mogen meenemen naar ons land, is het ook ons geoorloofd het ‘ons eigene’ ongeschonden en onaangevochten te behouden.

RON

Ds. Ron

Ds. Ron

Columnist voor De Roze Leeuw

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen

Voor elkaar zorgen, LHB, De Roze Leeuw zorgt voor elkaar

De gigantische individualisering

Saamhorig! Onze samenleving is eigenlijk geen samen-leving meer. We zijn gigantisch geïndividualiseerd. Iedereen gaat zijn eigen gang, in een eigen hokje of

D66 heeft grote invloed op de NPO

Ongehoord!

En weer krijgt de omroep ‘Ongehoord Nederland’ een sanctie aan zijn broek, nu één van ruim 56.000 euro. Samen met de vorige