Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

Meer om te lezen:

Tjeerd de Groot, onze Nationale Stikstof-Zeloot

Er zijn veel blinde volgelingen op deze wereld, maar er is er slechts één die een welhaast persoonlijke kruistocht voert tegen de boerenstand. En dat is onze nationale stikstof-zeloot Tjeerd de Groot. Niets ontziend poogt hij de boerengezinnen de grond in te stampen. De ene slecht onderbouwde opmerking na de andere daalt als een te hoge depositiewaarde neer op de politieke landbouwgrond.

Dankzij uitstekend bodembeheer, zorgvuldige werkprocessen en uitstekende toepassing van technische en vakkennis hebben de Nederlandse boeren afgelopen decennia op een zeer uitmuntende wijze onze landbouwgrond verzorgd om zo voedsel te produceren voor Nederlanders en voor andere mensen op deze wereld. Een zeer belangrijke bedrijfstak, en een steunpilaar van onze samenleving.

stikstof

OnZuivele Koffie met de Groot

Nadat de Groot -naar ik meen bij de Nederlandse Zuivel Organisatie- weg is gegaan, lijkt niets hem eraan gelegen om als een soort kwaadaardige engel der wrake roekeloos om zich heen te slaan om zo de boerenstand onderuit te halen en liggend op de grond nog even na te trappen. Hij doet dit op basis van uitermate slecht gefundeerde rapportjes van links-leunende subsidiebureautjes.

Beetje van het type: u vraagt, wij draaien. De zogenaamde NGO’s en andere private clubjes die ineens -echt allemaal- het ‘algemeen belang’ zouden dienen. In de praktijk draaien ze echter de samenleving in de soep, breken ze goed opgezette en goed producerende bedrijfstakken tot aan de grond toe af.

Puur en alleen vanwege hun fundamentalistisch-ecologen denkbeeld. Hun hemelbestormende klimaatridders die zichzelf hebben wijsgemaakt dat er een klimaatprobleem is.

ecologisch boeren. ecologische agriculture.

Dat blijven zij -en de Groot en consorten- beweren; ook wanneer professoren die al decennialang specialistisch onderzoek doen op alle wetenschapsgebieden die te maken hebben met klimaat aantonen dat er niets ongewoons en niets alarmerends aan de hand is met het klimaat. Zij tonen dit aan door middel van valide, betrouwbare en kwantitatieve onderzoeksmethodologie. Daar is geen speld tussen te krijgen, het zijn feiten die zij vaststellen.

De klimaatlobby lijkt dit gewoon terzijde te schuiven, bedingt een plek aan de onderhandelingstafel, en dreint gewoon hetzelfde deuntje door. Tjeerd de Groot zet zijn eigen stikstofgroep van professoren en andere experts gewoon opzij, en zij worden als dank door zijn eigen partijgenoot Paternotte nog even weggezet als: ’gepensioneerde professoren’. Beetje met een ondertoon van: die zijn uitgerangeerd.

Dat deze professoren de afgelopen 40 jaar niets anders hebben gedaan dan kennis vergaren en onderzoek doen, dat vergeet Paternotte voor het gemak maar even.

Paternotte, D66, helpt ons land de vernieling in.

Ondeskundigheid lokale en landelijke bestuurders

Ik ben lid geweest van 4 verschillende partijen. Variërend van gematigd links, naar conservatief rechts. Mijn eigen observatie is dat de keuze voor bestuurders vaak op magere gronden gemaakt wordt. Veelal zijn het mensen die lang lid zijn van een partij, zich nooit ergens tegen verzetten, weinig reuring veroorzaken, en altijd met de grote bubs meestemmen.

Maar wel jarenlang op een bepaald gebied het gewenste deuntje fluiten. Ik noem ze gretige carrière-ambtenaren. Zij worden niet gekozen omdat zij fotochemie en biochemie hebben gestudeerd, want dan hebben ze echt expertise op dossiers als stikstof, CO2 en Klimaat. Zij worden gekozen omdat ze bestuurskunde en politicologie hebben gestudeerd, of bij een grote sportvereniging een stemmen-trekkend netwerk hebben.

U leest het goed, als jij bij een sportvereniging een groot netwerk hebt waardoor je een paar duizend stemmen trekt, kom je op de lijst. Daar zit een bepaalde logica achter natuurlijk, het is echter de vraag of je daarmee wel de beste mensen kiest.

Tjeerd de Groot

Terug naar onze stikstof-zeloot

Een voorbeeld van zo een carrière-ambtenaar zonder een spaander van deskundigheid is Tjeerd de Groot. Hij is in essentie een bestuurskundige. Hij weet verreweg niets van chemie, natuurkunde of andere zaken. Hij weet alleen iets over het maken van beleid. Dat is het gevaar van dergelijke keuzes. Er komt dan iemand op een post te zitten met een dossier waar hij in feite maar weinig kaas van gegeten heeft.

Sigrid Kaag

Een ander voorbeeld is Sigrid Kaag. Zij is uitmuntend wanneer het dingen betreft als diplomatieke diensten, buitenland en soortgelijke dossiers. Daar heeft zij wel degelijk verstand van, al kun je het oneens zijn met haar standpunten. Zij studeerde Arabische taal, Midden-Oosten studies en Politiek en Economie.

Dat zijn geen van allen sterke studies wanneer het gaat om Financiën, daar moet je geen alfa studies voor gedaan hebben, en ook al geen hybride studie zoals Politiek en Economie.  Zij lijkt echter gewoon he-le-maal niets te weten van financiën. Toch is zij MINvanFIN, zoals dat heet. Ik had haar liever gezien op buitenlandse zaken, dat is haar ding namelijk. (Hoewel ik nog liever geen D66 ministers wil).

De hekkensluiter is onze minister Rob-Jumbo-Jetten, ook gewoon weer een bestuurskundige, weet wel iets van het maken van beleid, maar het zien en zich realiseren wat de gevolgen zijn, dat kan hij niet. Hij kan klimaatprocessen niet goed duiden, valse redeneringen van milieuclubs niet analyseren, en hij snapt ook echt niets, maar dan ook niets van stikstof.

D66 is een gevaar voor de volksgezondheid

Het zijn alle drie D66 leden, door mij uitgekozen omdat het heldere voorbeelden zijn van ondeskundigheid op de hen toevertrouwde dossiers. De Groot en Jetten spannen de kroon, die zouden vervangen moeten worden en het liefst weg moeten uit de politiek.

U ziet, met zo een zeloot als Tjeerd de Groot, neemt het beleid op zijn dossier monsterachtige vormen aan. Dat komt door zijn studieachtergrond die een slechte uitgangspositie vormt voor het voeren van een -overigens onnodig- stikstofbeleid. Zou hij zelf misschien te veel stikstof in zijn hoofd hebben?

Ik weet het niet, maar hij is gewogen en te licht bevonden. Hij trekt als een persiflage op Don Quichote eenzaam ten strijde tegen niet bestaande en ingebeelde problemen. Schijnbaar blind en ongevoelig, hardvochtig en meedogenloos, vol tunnelvisie en zonder enige empathie, een echte stikstof-zeloot.

– Carl

Lees ook andere artikelen geschreven door Carl. Tip: Is progressie ook altijd maar een verbetering? (opent in nieuw tabblad) 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz

Conservatief-rechts. Vliegt graag. Kyokushin
Pro landbouw, EU: beetje té machtig geworden. Pro kernenergie, anti-klimaatkathedralen. Team Friet (met saté).

DONATIE
Stichting De Roze Leeuw krijgt geen subsidie van het rijk en dat willen wij ook niet omdat dit zou bepalen wat wij moeten zeggen en doen. Daarom zijn wij helemaal hankelijk van particuliere donaties. 

Wilt u bijdragen aan de werkzaamheden van De Roze Leeuw? Dan kunt u een bijdrage leveren via bankoverschrijving (voorkeur) of via Backme.org.

Bankoverschrijving: 
t.n.v. Stichting De Roze Leeuw
IBAN: NL28 INGB 0007 3208 82

Meer om te lezen...

detrans

Ik had detrans kunnen zijn

In een wereld waarin genderidentiteit centraal staat, reflecteert ik op mijn jeugd, worstelend met mijn zelf en het pad dat ik had kunnen bewandelen. Had een impulsieve beslissing als kind mij naar een leven als detransitioner geleid? Deze introspectieve kijk op zelfontdekking, genderconformiteit en de druk van het hedendaagse onderwijs roept op tot begrip, bewustzijn en voorzichtigheid.

Pieter Willen doet Krav Maga met De Roze Leeuw

Het Belang van Zelfverdediging

Het Belang van Sport en Zelfverdediging voor Jongeren: De Missie van De Roze Leeuw De Roze Leeuw benadrukt het belang van sport